Kustvisie (7) de verliezers

Eerder deze maand In de commissie EFO, gaf wethouder Meijer aan wat er in driekwart jaar is gedaan: Er is een rode draad opgehaald aan meningen in deze gemeente en met name bij bewoners en stakeholders. Doel van de wethouder ga direct beginnen met het uitwerken van de initiatieven, zorg dat dit geen verloren seizoen wordt. Pak de bevindingen van de inspraak op, ga dat uitwerken en onderzoeken en maak een start. Een visie die ondersteund wordt door Westland Verstandig, D66, CU-SGP, PvdA en GroenLinks.

CDA, GBW, LPF, VVD besluiten om niks te doen aan de kust. Ze lijken bang om vlak voor de verkiezingen keuzen te maken. Zo dreigt het participatieproces na dit debat alleen maar verliezers op te leveren.  Een brevet van bestuurlijk onvermogen.

De grootste verliezer is de politiek in het Westland met dank aan diezelfde CDA, GBW, LPF, VVD. De burger hoeft voor inspraak en participatie niet op deze partijen te rekenen. Van hen mag je alleen meepraten wanneer dat resulteert in een uitkomst in de door hen gewenste richting. Deze politici willen de beslissingen uitstellen tot de achterkamertjes van de nieuwe collegeformatie. Dat er na de verkiezingen niet veel verandert, de verhoudingen ongeveer gelijk blijven en dat de aardappel net zo heet zal blijken, deert hen blijkbaar niet. Laffe politici waarbij ik me nog het meest verbaas over de collegepartijen, die hun eigen wethouder zo hard laten vallen.

Vanzelf zijn de strandtenthouders verliezers, er gebeurt dit seizoen niets aan een aanspreekpunt bij de gemeente, verruiming van de vergunningen, aan de parkeerterreinen, aan toezicht. Eer dat er maatregelen en uitwerking bij het nieuwe college zijn geformuleerd, uitgewerkt en handen en voeten gaan krijgen is het komend strandseizoen al weer voorbij.  De discussie wordt er vast niet minder op. De frustratie zal toenemen en dat hebben de strandtenthouders te danken aan diegenen die nu denken het onderste uit de kan te kunnen halen.

Eigenlijk is zelfs de huisjesbouwer verliezer. Hij kan er nog vele uren insteken, maar de Heijenaars willen echt geen rij huisjes op hun strand, geen 200, geen 100, geen 54, geeneen. Hij heeft het nog niet door, en zijn politieke souffleurs ook niet. Zijn aanhang in de raad, nu GBW en LPF, en vooruit wellicht VVD is na de verkiezingen niet veel meer dan de huidige 12 a 16 van de 39 zetels….

De natuur is door regelgeving goed beschermd, daar maak ik me eigenlijk nog de minste zorgen over. Die ontwikkelt gewoon verder, nee het is vooral het aanzien van de politiek in het Westland dat schade oploopt door politieke ritselaars, die zo opzichtig geen knopen durven door te hakken.

Ik plaats nog een blog over de Kustvisie. Dat is een groeiende reeks verwijzingen (links) naar de berichtgeving hierover. Ik kijk uit naar de diverse commentaren en opmerkingen.

Kustvisie (4) het raadsvoorstel

Dinsdag 20 februari staat de Kustvisie op de agenda van de raad.
Het voorstel is het resultaat van een uitgebreid inspraaktraject waar veel mensen bij betrokken zijn geweest nu vast te stellen en verder te gaan met een uitwerkingsplan. In die uitwerkingsplannen moeten de belangrijkste knelpunten overigens nog aan de orde komen.

De belangen voor ondernemers zijn natuurlijk groot, hun dagelijks boord, hun investering. Sommigen willen er geen concurrentie bij, anderen willen maximale ruimte en wanneer er nog zaken in een uitwerkingsplan moeten volgen, roepen zij nu al vast dat er niet naar hen is geluisterd. Probleem is dat de verschillende ondernemers, verschillende belangen hebben.

In de visie staan zes beslispunten:

 1. Geen strandhuisjes, bij Ter Heijde, daar is 99% van de Heijenaars het mee eens. Ook verder geen heikel punt behalve voor die enkele ondernemer die groot geld ziet in dit project;
 2. Het aantal strandpaviljoens blijft of eigenlijk wordt er iets uitgebreid doordat een bestaande ondernemer een ruimere vergunning krijgt;
 3. Daarbij mag er op ieder slag een ondernemer jaarrond actief zijn. Het lijkt me nog een hele onderneming om dat rond te krijgen met het beperkte strandbezoek in herfst en winter, in ieder geval is dat een duidelijke verruiming van de situatie;
 4. Onderzoek naar de haalbaarheid van het doortrekken van het fietspad in de duinen bij Ter Heijde, dwars door het smalste stukje duinen, wat bovendien gecompenseerd zal moeten worden;
 5. Verbeteren strandslagen tbv recreatie;
 6. Verbeteren parkeerplaatsen tbv recreatie.

Alle details komen in uitwerkingsplannen.

Het voorstel is dus eigenlijk gericht op veel meer recreatie, met uitzondering van de strandhuisjes.
In een apart blog bespreek ik de moties en amendementen op dit voorstel. Hieronder kan je in een enkele polls kiezen voor de door jou gewenste opties:

Wel of geen strandhuisjes

 • Geen strandhuisjes (100%, 2 Stemmen)
 • Strandhuisjes bij Ter Heijde (0%, 0 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 2

Laden ... Laden ...

Wel of niet: Permanente Paviljoens bij de grote strandslagen

 • Niet meer dan nu dus eentje (0%, 0 Stemmen)
 • Bij ieder slag eentje maar wel eisen aan kwaliteit (0%, 0 Stemmen)
 • Geen maximum stellen (0%, 0 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 0

Laden ... Laden ...

Wel of niet gratis parkeren?

 • overal gratis parkeren (0%, 0 Stemmen)
 • Overal betaald parkeren (0%, 0 Stemmen)
 • Ter Heijde en monster gratis vlugtenburg en beukel betaald parkeren (0%, 0 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 0

Laden ... Laden ...

 

 

Kustvisie (2) Parkeren

Meerdere partijen weten het al zeker.
Parkeren langs de Westlandse kust moet gratis.
Of dat nu zo’n verstandige beslissing is durf ik te betwijfelen.

In Ter Heijde leidt betaald parkeren direct tot overlast in de straten rond het strand gedurende de zomer. Direct doen daar, gratis parkeren.
In Monster geldt eigenlijk hetzelfde. Het vragen van parkeergeld leidt tot overlast in de aanliggende wijk, voor enige euro’s zetten mensen hun auto een paar honderd meter verder bij bewoners voor de deur, dat geeft overlast. Prima om de tarieven daar naar nul te brengen.

Bij de Strandweg en de Banken in ’s-Gravenzande en bij Vlugtenburg gelden anderen overwegingen.
Er wordt daar niet in de omgeving geparkeerd.
De parkeerwachter die het parkeerterrein pacht zorgt voor inkomsten. Eigenlijk is dat nog het minste.
Hij is ook aanspreekpunt voor gasten, zorgt voor veiligheid, zorgt voor een opgeruimd terrein, voor de sanitaire voorzieningen.
Wanneer het druk is regelt hij geordend parkeren. Wanneer het parkeerterrein vol is, zorgt hij voor afsluiting van de straat vanaf de provinciale weg, zodat het verkeer niet vastloopt. Het is juist essentieel dat die parkeerwachter blijft. Laat je niet leiden door de waan van de verkiezingsdag voeg ik partijen toe.

Verkiezingsprogramma’s over de kust

De opvattingen over bebouwing bij de Westlandse kust lopen flink uiteen in het Westland.
De VVD ziet huisjes op het strand wel zitten, “mits seizoensgebonden en passend in de natuur…”

GBW en LPF zeggen er niet zoveel over, dan dat men ondernemers de ruimte wil geven en kustrecreatie en toerisme wil stimuleren.
CDA geeft aan geen huisjes bij Ter Heijde te willen, maar wil wel nieuwe strandopgangen en nieuwe paden door de duinen, voor lief nemend dat daarmee echt rode lijstsoorten kunnen verdwijnen.

De overige partijen zijn allemaal tegen strandhuisjes en verwoorden dat op hun eigen wijze.
CU SGP heeft grote bedenkingen tegen strandhuisjes.
PvdA zoekt naar de beste balans tussen natuur en reecreatie maar wordt uiteindelijk concreet: geen strandhuisjes en niet meer jaarrond strandtenten.
D66 wil bij voorkeur de huidige natuurwaarden behouden en geen bebouwing in duinen of strand toestaan.
GroenLinks gaat verder:
laten we dat strand prachtig houden. Dat betekent géén tijdelijke en permanente bewoning in strandhuizen Westland heeft met 8 strandopgangen, op zeven kilometer geen behoefte aan meer.
Slagbomen worden verwijderd of staan continu open. GroenLinks wil samen met ondernemers, bewoners, recreanten en andere betrokken transparante spelregels die gehandhaafd kunnen worden. Rust aan de kust! “Wij willen een kust die leeg, ongerept en weids is. “

Bij het verzamelen van informatie over de kust bij Westland Verstandig ging me iets dagen: Eerst volgt een opsomming van 74 punten die WV wil bereiken, dan een college over WV van 15 pagina’s, een samenvatting van het programma van 12 blz, dan 28 speerpunten uitgewerkt in 83 bladzijden tenslotte nog 33 speerpunten per kern. Onder verschillende componenten worden opmerkingen over de kust en het strand geplaatst. Zo kom je dus aan 158 blz programma.
Ik kan niet garanderen dat ik alles van WV heb gelezen maar de resultante voor de kust is vrijwel gelijk aan de visie die GroenLinks neerlegt.