Kustvisie (5) moties in de raad

Dinsdag 20 februari staat de Kustvisie op de agenda van de raad.
De vooraf bekende moties zijn:

Motie 1 CDA betreft gratis parkeren.
Uit de inspraak kwam naar voren dat het parkeren betere geregeld moet worden, beter aangekleed en ingericht. Juist door betaald te parkeren is er een parkeerwachter, die het terrein pacht en verantwoordelijkheid neemt. Een groot voordeel voor veel Westlanders is dat het strand momenteel het hele seizoen na 18.00 u gratis toegankelijk is.
Ook voor de strandondernemers is veiligheid en goede toegankelijkheid van belang.
De meeste betalende bezoekers komen van buiten Westland, die zijn gewoon gewend te betalen voor het parkeren. In Rotterdam betaal je overigens aanzienlijk meer voor je auto bij een dagje Blijdorp of een vergelijkbaar evenement.
Volgens deze motie worden zelfs problemen in de nieuw aan te leggen wijken in Monster opgelost wanneer het parkeren aan het strand gratis is. De parkeervergunning in Ter Heijde voor de bewoners wordt niet meegenomen in de motie. Meest beroerd vind ik dat deze uitspraak het hele inspraak traject gewoon aan de laars lapt.

Motie 2 Van WV, GroenLinks, D66 is een motie die wordt ingediend wanneer de kustvisie niet wordt aangenomen om dan de situatie langs de kust te bevriezen zodat er niet tussendoor niet onverhoeds (bouw) activiteiten plaatsvinden.

Motie 3 van WV, GroenLinks en D66 wordt eveneens ingediend wanneer de kustvisie niet wordt aangenomen. In ieder geval willen partijen dan ook na de verkiezingen als uitgangspunt hanteren dat er geen strandhuisjes komen. Interessant wie deze motie ondersteunen en wie (waarom) niet.

Motie 4 door WV ingediend gratis parkeren dan ook gratis parkeervergunningen in Ter Heijde…

Motie 5 door WV wil een traject op te zetten zodat duidelijk wordt wat het beste is: betalend of niet betalend parkeren in de zomermaanden langs de kust en totdat de resultaten bekend zijn, het huidige systeem handhaven.

Motie 6 door CDA beoogt (wanneer er geen kustvisie wordt vastgesteld,) de DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) met de ondernemer op te zeggen  zodat helder is dat deze ondernemer geen (winst) verwachtingen behoeft te hebben mbt het ontwikkelen van strandhuisjes. Deze motie kan later vast in elkaar worden geschoven met een andere motie.

De raad een beetje kennende komt er vanavond nog wel wat bij… Later meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.