Cultuur 2

Na de raad is er reden om terug te komen op mijn eerdere bericht over de fruitmuur. In de media verscheen een verslag bij de WOS en het AD.

Een paar opmerkingen.
Maxim van Ooijen (D66) illustreerde met een mooi betoog welke rampspoed deze muur de laatste decennia heeft getroffen onder de gemeente Wateringen en Westland. Het ontlokte Peter Duijsens de opmerking dat daar in  ‘s-Gravenzande anders mee omgegaan, geen monumenten liet omvallen. Dat kan ik, zie de opening van het aangehaalde blog, alleen maar bevestigen al bedoel ik dat anders dan hij.

Anderen refereerden nog eens aan het kostbare geluidsscherm dat is opgericht tegenover de ISW Hoogeland waar huizen op een gelijke afstand van de weg staan. De gemeente heeft daar een fortuin kostend scherm van meerdere miljoenen scherm neergezet. Je kan er dan ook donder op zeggen dat wanneer de gemeente de muur zoals de LPF voorstelt verkoopt op Marktplaats, de bewoners ter plekke een geluidscherm willen dat nog veel meer gaat kosten, daarbovenop is nog een boete te verwachten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Ooit had Westland zo’n 600 km fruitmuur. Nu de laatste 100 m in gemeentelijk bezit al decennia op onderhoud wacht en nu op instorten staat gebeurt er niets, springen partijen nog steeds niet over hun schaduw. Ook dit kalf moet eerst verdrinken. En of dat dan de put dempt? Bij partijen loopt de mond over wanneer het gaat over behoud van de Westlandse Cultuur. In de praktijk wordt er nauwelijks een vinger uitgestoken, zelfs niet om Rijksmonumenten te behouden. Helemaal treurig wordt het om straks bij de entree van het Westland een nepmuur wordt geplaatst, na de echte te slopen.

Overzicht stemmingen:
Voor opknappen muur als monument: Westland Verstandig, D66, PvdA, GroenLinks.
Voor nader onderzoek/overleg deze partijen aangevuld met CU-SGP.
Voor afbreken en herbouw met verlies monumentale status zijn CDA, VVD en CU-SGP.

Een dag later volgt een interview met de voorzitter van het genootschap OudWestlandbij de WOS. wordt vast vervolgd.

 


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.