Inleiding CU-SGP

Van alle partijprogramma’s maak ik in de loop van de tijd in willekeurige volgorde een samenvatting van de inleiding van zo’n 100 woorden.
Daaruit valt veel af te leiden. Andere inleidingen kan je vinden via de categorie inleiding.

Deze verkiezingen gaan over ons en onze manier van samenleven. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, over
de leerkracht op school en over de wijkverpleegkundige. Wij geloven dat mensen door God geschapen zijn en dat Hij ons
aan elkaar geeft om samen te leven en voor elkaar te zorgen.

Wij willen niet alleen een overheid die betrouwbaar en zuinig is, maar ook een samenleving waarin mensen worden
gehoord en waarin kwetsbaren worden beschermd. We willen een wereld waarin we naar elkaar omzien. Daar zetten we
ons met hart en ziel voor in, als ChristenUnie en SGP in het Westland.
Samen voor een leefbaar Westland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.