Sociale woningbouw wel of niet

Vanzelf is er onderscheid tussen de verschillende politieke partijen. In het Westland zijn er lange wachtlijsten voor huurwoningen. Al vele jaren worden er nauwelijks sociale woningen gebouwd. Westland kent dan ook relatief weinig sociale woningbouw. In de stemwijzer luidt een van de vragen of we in het Westland prioriteit moeten geven aan bouwen voor de vrije sector of sociale huurwoningen. Gezien het tekort en de onbalans kiezen GroenLinks, PvdA en WV voor sociale huur. Daar tegenover staan GBW, LPF, en VVD die kiezen maximaal voor vrije sector bouw. CDA, CU-SGP en D’66 zitten er precies tussenin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.