Kansen op een aardbeving?

De berichtgeving in de media en mijn blog van gisteren leidde tot verschillende ongeruste reacties.
Allereerst die enorme kans op het trillen van de grond , of moet je gewoon van een aardbeving (tot 4.0 op de schaal van Richter) spreken.
Er is een kans van 42% (marge 8%) op zo’n beving voor veld ‘s-Gravenzande. Dat veld ligt deels onder zee, deels in polder Noordland en Nieuwland. Voor een groot deel van overig Westland geldt 19% (marge 5%). Die percentages komen uit betrouwbare bron: de winningsplannen van de NAM zelf.
Opmerkelijk wanneer je deze percentages vergelijkt met de kustverdediging: daar praten we over overstromingsrisico’s die Nederland hanteert eens in de 10,000 jaar.

meetnetwerk
Nu velden in het Westland in categorie 2 vallen, en er inmiddels op vier locaties in het Westland gebruikt wordt gemaakt van geothermie (aardwarmte winning) is er alle reden om er zeker van te zijn dat ook de geringste bevingen goed worden geregistreerd. Dat de preciese locatie en omvang van ook kleine bevingen direct wordt vastgesteld. Het SodM, de toezichthouder heeft deze aanbeveling al eerder gedaan. De NAM lijkt nog niet zo ver te zijn. Er is nog geen lokaal netwerk voor nauwkeurige metingen

schade
De lokale overheid, de gemeente en de provincie moeten opkomen voor de burgers hier. Zij kunnen de minister adviseren en de minister is tegenwoordig erg gevoelig voor publieke druk. Mocht de NAM de gaswinning willen hervatten en dan wel binnen de marges, dan toch ook zeker met een lokaal meetnetwerk. Anders is schadeverhaal onbegonnen werk. Het mag straks niet zo zijn dat de verschillende partijen naar elkaar wijzen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.