Vrijheid van onderwijs

consequent
Een van de opmerkelijke zaken in de Nederlandse geschiedenis is dat de liberaal Thorbecke aan de basis heeft gestaan van de vrijheid van onderwijs. Misschien dat hetzelfde liberale gevoel ook maakt dat ik niet heel geharnast in dit debat zit. Wanneer Westland Verstandig beweert dat er niet voldoende Moslims in Westland wonen om voor een Islamitische School te kunnen zijn, of wanneer LPF gewoon tegen een school is vanwege integratie betwijfel ik hun argumentatie. Ik zou liefst zien dat de vrijheid van onderwijs niet op godsdienst maar vooral op onderwijsvorm wordt ingezet. Maar zolang dat niet het geval is dient de overheid tenminste consequent te zijn.

regels
Als kind bezocht ik Christelijke scholen, mijn kinderen gaan naar het openbaar en algemeen bijzonder onderwijs. Kortom vrijheid van onderwijs is hardstikke belangrijk. Geef ieder kind de mogelijkheid zich te ontwikkelen op de school waar hij of zij zich het best/veiligst voelt. Afgedwongen eenvormigheid helpt daarbij niet, dat voedt vooral wantrouwen. Daarom vind ik het goed dat de Raad van State het besluit van toen staatssecretaris Dekker van Onderwijs onafhankelijk weegt en kijkt of de regels goed zijn toegepast.

wie betaalt bepaalt
Omdat de overheid het onderwijs betaalt, is het logisch dat die overheid eisen stelt met betrekking tot de kwantiteit (aantal leerlingen) en de kwaliteit van het onderwijs. Natuurlijk moet ook de school ook onze wet en regelgeving volgen. Om maar een voorbeeld te noemen, een school kan haar personeel niet discrimineren op basis van seksuele geaardheid. Maar de overheid kan het zich niet veroorloven alles te bepalen.

koepels of eenpitters
Daarmee vind ik dat de overheid zich niet inhoudelijk met het onderwijs moet bemoeien. Scheiding van kerk en staat, geen staatstoezicht op scholen. In het Westland zijn er meerdere onderwijskoepels met meerdere scholen. Er zijn ook zogenaamde eenpitters: scholen die zelfstandig uitstekend opereren. Ik noem hier bijvoorbeeld de school op reformatorische grondslag Eben Haezer school in ’s-Gravenzande of de Montessorischool in Monster.

onderscheid
Is het argument dat gemengde scholen voor betere integratie zorgen een reden om van deze lijn af te wijken? Als dat al zo is, dan nog is dat geen doorslaggevend argument zolang scholen zich op basis van religie mogen onderscheiden. Evenzo is het dubieus het aantal leerlingen politiek aanleiding te laten zijn om een school op voorhand te weigeren, ik betwijfel of dat zo “Verstandig”is. Juist die weging moet je zo zuiver mogelijk, dus niet politiek doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.