Risico op beperkte aardbeving in Westland?

AD / en WOS  komen met alarmerende berichten over de risico’s op (beperkte) aardbevingen door stevige gaswinning van de NAM, die blijkbaar flink meer heeft geproduceerd dan aangevraagd.
De berichtgeving is helder, en daar zijn direct vragen over gesteld door wakkere partijen zoals GBW  en Westland Verstandig.  Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, maar ik vind het logisch dat iedere Westlander vragen heeft bij dergelijke berichtgeving. Een risico van 40% op een beperkte beving wil niemand toch wegwuiven.

Veiligheid
Na Groningen rekent Nederland voor veiligheid op activiteiten onder de grond op de dienst Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).
Het advies van de dienst  om Monster en Maasdijk binnen 24 u te stoppen is  drastisch. De NAM werkt blijkbaar vrijwel autonoom en lijkt weinig te leren van Groningen. Niemand ook de NAM wil geen Groningen 2.0 of nog erger.
Inmiddels is zo’n 18 miljard nm3 uit de bodem gehaald en zijn de prognoses dat er nog eens een paar miljard winbaar zijn. Ik ben benieuwd in hoeverre de NAM een netwerk heeft om eventuele  kleine bevingen goed waar te nemen.

Mijn vragen gaan ook over iets anders en met name door het kaartje van de WOS vind ik het volgende relevant om ook te kijken naar geothermie.

:

Geothermie
De SodM geeft hier  aan voorzichtig te zijn met geothermie in gebieden waar risico’s zijn op aardbevingen en in ieder geval nauwkeurig de vinger aan de pols te willen houden bij én geothermie én aardgaswinning. Uit het kaartje blijkt dat uit een fors deel van Westland aardgas is gewonnen en nog meer gewonnen wordt.

Ik vraag me af in hoeverre er bij dergelijke projecten in het Westland een netwerk beschikbaar is om nauwkeurig de locatie van geringe bevingen waar te kunnen nemen. Daarnaast is natuurlijk interessant van de gemeente te vernemen in hoeverre de SodM tijdig betrokken is bij alle geothermie projecten in de gemeente Westland.

Die ontwikkelingen zijn van groot belang en hoe positief ik ook tegen over Geothermie sta, het moet wel veilig en juist de overheid is er om relaties te leggen tussen aardgaswinning, geothermie projecten en veiligheid voor burgers. Risico inschatting hoe beperkt ook en vanzelf dient ook de aansprakelijkheid helder geregeld zijn.  Voorkomen moet worden dat straks NAM en geothermie naar elkaar wijzen wanneer het gaat over aansprakelijkheid. Dan is de getroffen Westlander pas echt in de aap gelogeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.