Gastcolumn Ilona Rosenboom (GroenLinks)

De verkiezingsstrijd is losgebarsten. Alleen al de tientallen posters waarop de gezichten van de lijsttrekkers prijken zijn daar het (zéér) zichtbare bewijs van. Politici in spé nemen, in de hoop zieltjes te winnen, met gemak grote woorden in de mond over wat zij voor de burger zullen betekenen. En dat kan ook niet anders. Verkiezingsprogramma’s gaan over de eigen visie, de eigen ambities, maar vervolgens moet er altijd worden samengewerkt. Daar hoort bij dat iedereen inboet op zijn eigen wensen. C’est la vie.

Maar er zijn ook partijen die doelbewust leugens verkondigen. Leugens, omdat zij dondersgoed weten dat ze hun standpunt nooit kunnen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de islamitische basisschool in Westland. Geen enkele partij gelooft dat Westland nou echt mooier wordt als we een islamitische basisschool krijgen. Maar artikel 23 van de grondwet schrijft voor dat vrijheid van onderwijs een recht is: burgers hebben de vrijheid om een (bijzondere) school op te richten en naar eigen visie in te richten. Of kijk eens naar artikel 26 uit de universele verklaring van de rechten van de mens: aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen welke aan hun kinderen zal worden gegeven. Dan kun je een petitie starten tegen een islamitische school, maar dat is niets meer dan een dikke middelvinger naar de grondwet, de mensenrechten en de Westlander. Want geen partij kan de komst van deze school voorkomen. Als er voldoende belangstelling is, dan komt deze school er.

Datzelfde zie je gebeuren bij de discussie over de nieuwe basisschool in Dijckerwaal. In oktober 2017 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting Westland 2018-2027 behandeld. Daarin wordt letterlijk vermeld dat er zowel in Dijckerwaal als de Heenweg een school nodig is. De nieuwe wijk bestaat uit 1200 woningen – dat kan de Brede Buurtschool niet opvangen. Over de Heenweg wordt gezegd: “Met de schoolbesturen worden deze leerlingenstromen gemonitord en zo mogelijk gestuurd om de school in Heenweg levensvatbaar te houden.” En toch zijn er partijen die nu verbaasd spelen, die vragen aan het college stellen waar ze het antwoord al op weten. Dat noem ik een gebrek aan respect voor de Westlander…

Natuurlijk hopen wij dat GroenLinks wint deze verkiezingen. Maar we hopen vooral dat we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen om een betrouwbare volksvertegenwoordiging te zijn. Eerlijk, rechtvaardig, integer. Ga vooral stemmen. Stem op de partij die je toekomstvisie voor het Westland het beste vertegenwoordigt – en stem dan op een betrouwbare partner. Die nooit een middelvinger naar je op zal steken, maar jou als burger centraal stelt in zijn rol als volksvertegenwoordiger. Want dat is wat we zijn: volksvertegenwoordigers.

GroenLinks Westland Ulbe Spaans, Ilona Rosenboom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.