Debat

Vandaag twee debatten, in de middag een enthousiast samenzijn bij Westerhonk waar het applaus de meest aansprekende debater bepaalde.
Dit debat werd gewonnen door PvdA en GroenLinks  goede tweede. Heb het alleen van horen zeggen, ik kon er niet bij zijn.

Het sport debat bij Priva (blijft prachtige accommodatie) kent geen duidelijke winnaar.

Overigens is ook bij dit debat meer dan de helft van de toehoorders politiek georiënteerd. Het blijft lastig om veel mensen op een avond in de benen te krijgen voor een politieke discussie.
Rob Veenman (WOS) leidt het debat op een leuke manier, weet de zaal bij het debat te betrekken en gaf weliswaar de verschillende deelnemers ruimte, maar weet ook te prikkelen tot debat.

Mij valt vooral de stelling op over onderhoud en exploitatie van sportcomplexen. De sprekers van GBW en Westland Verstandig vinden elkaar in de stelling dat de gemeente moet zorgen voor de exploitatie. Ilona Rozenboom geeft aan het er niet mee eens te zijn. Verenigingen doen die exploitatie in het algemeen veel voordeliger dan de gemeente, weten beter wat er precies nodig is en kunnen het best zorgdragen voor de exploitatie. In bijzondere situaties de gemeente vragen om ondersteuning vind ik dan nog wat anders. Gemeentelijk geld moet met name ingezet worden voor strategische investeringen, het onderhoud is vervolgens aan de gebruikers.

De politiek is nogal eens geneigd het gewenste antwoord te geven in een zaal met sportbestuurders. Dat blijkt ook bij het debat over alcohol en sport. Vele verenigingen blijken al verder dan “please” politici, in het nemen van verantwoordelijkheid. Zij vinden juist dat de gemeente met betrekking tot handhaving wel degelijk een rol heeft te spelen bij de verenigingen. Volwassen standpunt. Dat nodigt uit tot gezamenlijk overleg en afspraken hoe uitwassen samen te bestrijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.