Debat Seniorenraad (2)

Openbaar vervoer 2.0
Het debat over het openbaar vervoer liep al bijna dood toen door Ulbe Spaans een interessante optie werd opgeworpen:

In de metropoolregio overleven alleen de sterke lijnen met veel passagiers. Slecht nieuws voor kleine kernen.
Betekent steeds meer isolement.
Kunnen we in het Westland niet zelf een vervoerssysteem opzetten. Een uitwerking van het plusbus initiatief, een soort buurthuis met shuttle waarmee kleinschalig vervoer opgezet kan worden, speciaal voor senioren, maar ook vele andere gebruikers wensen vervoer naar omliggende centra.
Deze gedachte past bij het eerder door GroenLinks bepleitte railvervoer. Kleine bussen, semi taxivervoer naar de ov haltes, de winkelcentra en de ouderencomplexen. Gebruik maken van de westlandpas om mensen te laten reizen.
GroenLinks vindt het interessante opties om nader uit te werken voor een beter en duurzamer Westland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.