Kustvisie (5) moties in de raad

Dinsdag 20 februari staat de Kustvisie op de agenda van de raad.
De vooraf bekende moties zijn:

Motie 1 CDA betreft gratis parkeren.
Uit de inspraak kwam naar voren dat het parkeren betere geregeld moet worden, beter aangekleed en ingericht. Juist door betaald te parkeren is er een parkeerwachter, die het terrein pacht en verantwoordelijkheid neemt. Een groot voordeel voor veel Westlanders is dat het strand momenteel het hele seizoen na 18.00 u gratis toegankelijk is.
Ook voor de strandondernemers is veiligheid en goede toegankelijkheid van belang.
De meeste betalende bezoekers komen van buiten Westland, die zijn gewoon gewend te betalen voor het parkeren. In Rotterdam betaal je overigens aanzienlijk meer voor je auto bij een dagje Blijdorp of een vergelijkbaar evenement.
Volgens deze motie worden zelfs problemen in de nieuw aan te leggen wijken in Monster opgelost wanneer het parkeren aan het strand gratis is. De parkeervergunning in Ter Heijde voor de bewoners wordt niet meegenomen in de motie. Meest beroerd vind ik dat deze uitspraak het hele inspraak traject gewoon aan de laars lapt.

Motie 2 Van WV, GroenLinks, D66 is een motie die wordt ingediend wanneer de kustvisie niet wordt aangenomen om dan de situatie langs de kust te bevriezen zodat er niet tussendoor niet onverhoeds (bouw) activiteiten plaatsvinden.

Motie 3 van WV, GroenLinks en D66 wordt eveneens ingediend wanneer de kustvisie niet wordt aangenomen. In ieder geval willen partijen dan ook na de verkiezingen als uitgangspunt hanteren dat er geen strandhuisjes komen. Interessant wie deze motie ondersteunen en wie (waarom) niet.

Motie 4 door WV ingediend gratis parkeren dan ook gratis parkeervergunningen in Ter Heijde…

Motie 5 door WV wil een traject op te zetten zodat duidelijk wordt wat het beste is: betalend of niet betalend parkeren in de zomermaanden langs de kust en totdat de resultaten bekend zijn, het huidige systeem handhaven.

Motie 6 door CDA beoogt (wanneer er geen kustvisie wordt vastgesteld,) de DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) met de ondernemer op te zeggen  zodat helder is dat deze ondernemer geen (winst) verwachtingen behoeft te hebben mbt het ontwikkelen van strandhuisjes. Deze motie kan later vast in elkaar worden geschoven met een andere motie.

De raad een beetje kennende komt er vanavond nog wel wat bij… Later meer.

Kustvisie (4) het raadsvoorstel

Dinsdag 20 februari staat de Kustvisie op de agenda van de raad.
Het voorstel is het resultaat van een uitgebreid inspraaktraject waar veel mensen bij betrokken zijn geweest nu vast te stellen en verder te gaan met een uitwerkingsplan. In die uitwerkingsplannen moeten de belangrijkste knelpunten overigens nog aan de orde komen.

De belangen voor ondernemers zijn natuurlijk groot, hun dagelijks boord, hun investering. Sommigen willen er geen concurrentie bij, anderen willen maximale ruimte en wanneer er nog zaken in een uitwerkingsplan moeten volgen, roepen zij nu al vast dat er niet naar hen is geluisterd. Probleem is dat de verschillende ondernemers, verschillende belangen hebben.

In de visie staan zes beslispunten:

 1. Geen strandhuisjes, bij Ter Heijde, daar is 99% van de Heijenaars het mee eens. Ook verder geen heikel punt behalve voor die enkele ondernemer die groot geld ziet in dit project;
 2. Het aantal strandpaviljoens blijft of eigenlijk wordt er iets uitgebreid doordat een bestaande ondernemer een ruimere vergunning krijgt;
 3. Daarbij mag er op ieder slag een ondernemer jaarrond actief zijn. Het lijkt me nog een hele onderneming om dat rond te krijgen met het beperkte strandbezoek in herfst en winter, in ieder geval is dat een duidelijke verruiming van de situatie;
 4. Onderzoek naar de haalbaarheid van het doortrekken van het fietspad in de duinen bij Ter Heijde, dwars door het smalste stukje duinen, wat bovendien gecompenseerd zal moeten worden;
 5. Verbeteren strandslagen tbv recreatie;
 6. Verbeteren parkeerplaatsen tbv recreatie.

Alle details komen in uitwerkingsplannen.

Het voorstel is dus eigenlijk gericht op veel meer recreatie, met uitzondering van de strandhuisjes.
In een apart blog bespreek ik de moties en amendementen op dit voorstel. Hieronder kan je in een enkele polls kiezen voor de door jou gewenste opties:

Wel of geen strandhuisjes

 • Geen strandhuisjes (100%, 2 Stemmen)
 • Strandhuisjes bij Ter Heijde (0%, 0 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 2

Laden ... Laden ...

Wel of niet: Permanente Paviljoens bij de grote strandslagen

 • Niet meer dan nu dus eentje (0%, 0 Stemmen)
 • Bij ieder slag eentje maar wel eisen aan kwaliteit (0%, 0 Stemmen)
 • Geen maximum stellen (0%, 0 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 0

Laden ... Laden ...

Wel of niet gratis parkeren?

 • overal gratis parkeren (0%, 0 Stemmen)
 • Overal betaald parkeren (0%, 0 Stemmen)
 • Ter Heijde en monster gratis vlugtenburg en beukel betaald parkeren (0%, 0 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 0

Laden ... Laden ...

 

 

Kustvisie (3) Wat willen de ondernemers

Context
Mijn eerste kustvisie blog constateert wanneer je uitgebreid de bevolking, de ondernemers en verenigingen betrekt bij het komen tot een visie op de kust, je wel wat met die visie moet doen en die niet als een hete aardappel moet doorschuiven of daar selectief in shoppen, werk die visie dan eerst fatsoenlijk uit!
In het tweede blog ga ik in op parkeerproblematiek, vooral omdat partijen nu al pleiten voor gratis parkeren.
In deze derde bijdrage ga ik in op “het frame” van LPF, VVD en GBW dat de kustvisie niet het belang van de ondernemers vertegenwoordigt. “De klepel is doorgeslagen naar het milieu” verwoorde Pieter Varekamp (VVD) deze gevoelens. Luister de bijdragen van de heren maar na via deze link, er komen nauwelijks concrete punten naar voren.

Op Westland.nu een link naar tien punten van de strandtenthouders.
Ik loop ze alle tien door:

1 Kwaliteits impulsen om het strand mooier, veiliger te maken, staat in de kustvisie.

2 Geen nieuwe strandpaviljoens, staat er in.

3 Geen foodtruck of tractoren met kramen op het strand, staat er in.

4 Mogelijkheden huurhuisjes bij Vlugtenburg en Ter Heijde. Bij Vlugtenburg kan niet qua regelgeving, bij Ter Heijde zijn van 700 Heijenaars en 690 tegen. Niet doen zegt de Kustvisie.

5 Verbeteren bereikbaarheid, parkeerplaatsen, staat er in

6 Handhaven betaald parkeren, met transparante tarieven en betere betaalmogelijkheden, staat er in.

7 Strak toezicht en handhaving door politie… iedereen mee eens

8 Nieuw infrastructuur Molenslag, staat er in

9 Natuur is belangrijk, iedereen mee eens

10 Geen Presidentwerking! Oeps, maar wanneer goed begrepen geen probleem.

Mijn conclusie is dat van de 10 belangrijkste dingen die de ondernemers willen staan er 9 rechtstreeks zijn doorvertaald in de kustvisie! Een prachtige score.
Alleen de strandhuisjes staan er niet in.
Is dat dan het punt dat LPF, VVD en GBW missen, waardoor ze het stuk over de verkiezingen heen willen tillen?

Kustvisie (2) Parkeren

Meerdere partijen weten het al zeker.
Parkeren langs de Westlandse kust moet gratis.
Of dat nu zo’n verstandige beslissing is durf ik te betwijfelen.

In Ter Heijde leidt betaald parkeren direct tot overlast in de straten rond het strand gedurende de zomer. Direct doen daar, gratis parkeren.
In Monster geldt eigenlijk hetzelfde. Het vragen van parkeergeld leidt tot overlast in de aanliggende wijk, voor enige euro’s zetten mensen hun auto een paar honderd meter verder bij bewoners voor de deur, dat geeft overlast. Prima om de tarieven daar naar nul te brengen.

Bij de Strandweg en de Banken in ’s-Gravenzande en bij Vlugtenburg gelden anderen overwegingen.
Er wordt daar niet in de omgeving geparkeerd.
De parkeerwachter die het parkeerterrein pacht zorgt voor inkomsten. Eigenlijk is dat nog het minste.
Hij is ook aanspreekpunt voor gasten, zorgt voor veiligheid, zorgt voor een opgeruimd terrein, voor de sanitaire voorzieningen.
Wanneer het druk is regelt hij geordend parkeren. Wanneer het parkeerterrein vol is, zorgt hij voor afsluiting van de straat vanaf de provinciale weg, zodat het verkeer niet vastloopt. Het is juist essentieel dat die parkeerwachter blijft. Laat je niet leiden door de waan van de verkiezingsdag voeg ik partijen toe.

Kustvisie (1) Open en transparant

Inspraak in het Westland
Wethouder Bram Meijer is vorig jaar door de raad op pad gestuurd om meningen op te halen bij de bewoners, natuurbeweging, ondernemers en betrokkenen. Er volgt open inspraak. Iedereen wordt gevraagd mee te dromen. Iedere mening wordt meegenomen. Een stukje participatie wat we veel vaker zouden willen zien. Chapeau Bram Meijer, voor wat je hier hebt gedaan. Met zijn staf legt hij een samenvatting van zijn bevindingen neer, waarbij nadrukkelijk alle partijen met uitsproken meningen zijn gehoord.

Voorafgaand aan het debat zijn er drie insprekers, twee van de natuurbeweging die allerlei tekortkomingen constateren en een ondernemer die meer wil. Inhoudelijk kom ik in latere blogs op thema’s terug. Wat mij werkelijk schokt is de reactie van vrijwel alle politieke partijen. Ik weet het het, er komen verkiezingen aan, dan wil je je profileren, ook ik schrijf dit blog vlak voor de verkiezingen, maar de mening van de burgers sneeuwt in dit debat over deze visie bij de meeste partijen helemaal onder. Inhoudelijk valt er veel over te zeggen over de verschillende thema’s en dat zal ik hier ook doen in een aantal inhoudelijke blogs, maar dit is toch wel primair.

Deze link verwijst naar de commissie. Het betreft agendapunt 10. Van minuut 38 – 1:13 zijn de fracties aan het woord, die vrijwel allen hun eigen politieke eigen wensen neerleggen.
Vervolgens legt de wethouder in minder dan een kwartier uit hoe hij de rode draad uit de inspraak te pakken heeft. Hoe er een aantal zaken uitgezocht moeten worden en dat het college meent dat dit uitkomst van de participatie is.
GBW en LPF vinden dat de visie die is opgehaald niet de hunne is. Westland Verstandig is pragmatisch en stelt voor een aantal zaken vast te leggen, en een aantal zaken te gaan regelen, zeg maar selectief te shoppen. CDA is er nog niet uit, wil het misschien wel vaststellen vanwege al het werk wat er gedaan is.
D66, GroenLinks en CU-SGP willen graag een visie vaststellen. Na uitwerking van de verschillende thema’s kan je dan beleid vaststellen.

Ik zie liefst politici die lef tonen. Een nota als deze, voor kennisgeving aannemen of als politiek over de verkiezingen heen tillen is ronduit slappe hap. Waarom zou je ooit als burger nog meedoen aan een inspraaktraject in de gemeente Westland. Neem je verantwoordelijkheid roep ik fracties op.
Dit is geen beleidsstuk, maar een stip op de horizon, waarbij richting gegeven wordt aan een serie uitwerkingen.
Zo wordt in ieder geval helder welke partijen voor participatie, voor open en transparant zijn en wie er graag in de achterkamertjes werken.
Prima, maar houd dan ook je mond over burgerbelang, burgerparticipatie en gooi je pretenties over transparant zijn in de prullenbak.

Cultuur 2

Na de raad is er reden om terug te komen op mijn eerdere bericht over de fruitmuur. In de media verscheen een verslag bij de WOS en het AD.

Een paar opmerkingen.
Maxim van Ooijen (D66) illustreerde met een mooi betoog welke rampspoed deze muur de laatste decennia heeft getroffen onder de gemeente Wateringen en Westland. Het ontlokte Peter Duijsens de opmerking dat daar in  ‘s-Gravenzande anders mee omgegaan, geen monumenten liet omvallen. Dat kan ik, zie de opening van het aangehaalde blog, alleen maar bevestigen al bedoel ik dat anders dan hij.

Anderen refereerden nog eens aan het kostbare geluidsscherm dat is opgericht tegenover de ISW Hoogeland waar huizen op een gelijke afstand van de weg staan. De gemeente heeft daar een fortuin kostend scherm van meerdere miljoenen scherm neergezet. Je kan er dan ook donder op zeggen dat wanneer de gemeente de muur zoals de LPF voorstelt verkoopt op Marktplaats, de bewoners ter plekke een geluidscherm willen dat nog veel meer gaat kosten, daarbovenop is nog een boete te verwachten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Ooit had Westland zo’n 600 km fruitmuur. Nu de laatste 100 m in gemeentelijk bezit al decennia op onderhoud wacht en nu op instorten staat gebeurt er niets, springen partijen nog steeds niet over hun schaduw. Ook dit kalf moet eerst verdrinken. En of dat dan de put dempt? Bij partijen loopt de mond over wanneer het gaat over behoud van de Westlandse Cultuur. In de praktijk wordt er nauwelijks een vinger uitgestoken, zelfs niet om Rijksmonumenten te behouden. Helemaal treurig wordt het om straks bij de entree van het Westland een nepmuur wordt geplaatst, na de echte te slopen.

Overzicht stemmingen:
Voor opknappen muur als monument: Westland Verstandig, D66, PvdA, GroenLinks.
Voor nader onderzoek/overleg deze partijen aangevuld met CU-SGP.
Voor afbreken en herbouw met verlies monumentale status zijn CDA, VVD en CU-SGP.

Een dag later volgt een interview met de voorzitter van het genootschap OudWestlandbij de WOS. wordt vast vervolgd.

 


 

Cultuur

Jarenlang heb ik met anderen geknokt voor het behoud van het voormalig Postkantoor in ‘s-Gravenzande. Binnen de raad was er maar bij enkele partijen oog voor de cultuurhistorische waarde van het pand. Tot mijn grote frustratie moest een karakteristiek pand, ondersteund door deskundige rapportage, wijken voor weinig bijzondere nieuwbouw. Het heeft mij er destijds toe gebracht actief te worden in de lokale politiek.

Soms hoor ik achteraf politici van toen nog krokodillentranen laten over verloren gegaan historisch erfgoed, of over Westlandse cultuur. Kom er nog maar eens om! Cultuur is meer dan een vlaggetje in of bij de raadszaal.

Westland kent slechts een beperkt aantal Rijksmonumenten. Een ervan is de fruitmuur langs de Poeldijkseweg in Wateringen nabij Sonnehoeck.
foto van Dennis van Schie, WOS

Al jarenlang een bouwval. Meerderen hebben het over een hoop stenen, weg ermee. Maar in de beschrijving van het Rijksmonument staat wat anders:
De fruitmuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als element in de ontwikkeling van de teelt van leifruit. De druivenmuur is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische en typologische waarde als goed voorbeeld van een karakteristieke Westlandse fruitmuur met nissen, verbonden met de geschiedenis van de Westlandse tuinbouw, die zowel regionaal als nationaal van grote betekenis is. De druivenmuur is gaaf in hoofdvorm en materiaalgebruik.”

Alles van waarde is weerloos.” schreef Lucebert. Van de 600 km druivenmuur is deze 100 meter de laatste droeve erfenis, nog in bezit van de gemeente. Daar had wel wat beter voor gezorgd mogen worden. Het is tekenend hoe het Westland zijn cultuur waardeert. Zorgplicht blijkt in het Westland weer eens een ondergeschoven kindje.  Dinsdag komt het in de raad, met de vraag of de gemeente het monument herstelt, opnieuw bouwt met verlies van de status of helemaal verkwanselt. Binnenkort hier een vervolg.