reactie GroenLinks, D66, PvdA

GroenLinks
Over de bijdrage van Ulbe Spaans kan ik kort zijn. Het stuk open politiek kan op sympathie rekenen. GroenLinks heeft het voorkomen van het woord natuur geteld in het akkoord. Dat komt eigenlijk niet voor. De fractie zal de voorstellen positief kritisch benaderen.

D66
Benjamin Hofland hoopt op een akkoord met veel mogelijkheden voor de oppositie om mee te doen. D66 heeft vijf punten ingeleverd voor het akkoord en ziet er vier gerealiseerd: ruimer vrij besteedbaar budget sociaal kernteam, meer ruimte cultuur historisch ergfoed, tweede tranche leefbaarheidsfonds, voortzetten regenboogstedenbeleid. Geen gehoor voor de teelt van cannabisolie.
Voorzichtig formuleert Hofland dat het akkoord ook punten bevat waar D66 enigszins sceptisch tegenaan kijkt:
– Extra inzet particulier beveiligingsbedrijven
– Geen Wexit, vertrek Westland uit regionale samenwerking
De partij zal het college positief kritisch blijven volgen.

PvdA
De PvdA fractie heeft werkgelegenheidsprojecten voor 50+ ingebracht, een actieplan om gebruik minima regeling te stuimuleren, meer betaalbare woningen met de corporaties, meer dorpscentra voor jong en oud, nachtapotheek. Alle punten zouden opgenomen zijn kreeg de partij te horen. Bij lezing blijkt er echter niets van de PvdA inbreng te vinden. Geen woord over armoede, woonvisie, buurthuizen, woonzorg. Het akkoord en het proces biedt weinig hoop voor de toekomst. Het lijkt meer op nepnieuws.  PvdA volgt de coalitie met gepast wantrouwen.

reactie Westland Verstandig

Westlands Akkoord
In het vervolg op twee inleidende blogs, hier en hier wil ik de komende dagen het coalitie akkoord en de reacties van de partijen behandelen. Als eerste de grootste oppositiepartij: Westland Verstandig. Daarna de andere oppostie partijen, wat is hun kritiek. Tenslotte de bijdragen van de coalitie, hoe reageren zij, hoe transparant gaat het worden in de Westlandse raad?

zuur
De waardering voor Westland Verstandig is bijna digitaal: het is nul of een. Of je vindt het helemaal niks, of je bent fan. Of je waardeert hun openheid, hun aandacht voor de burger, hun directheid, of je gruwt van het ruzie-achtige imago, de denigrerende verzuurde commentaren. Een zuur vat, verwoordde de LPF het.

kritisch
Scherpe commentaren passen bij dhr Duijsens. Hij stelt terecht vragen bij de late informatie over wisselingen in de portefeuilles van de nieuwe wethouders. Te elfer uren is de raad geïnformeerd.
Ik vind dat je vragen moet stellen wanneer de wethouder beheer en handhaving zelf blijkbaar niet geheel legaal woont. Natuurlijk is het terecht dat de fractie vragen stelt over gebrek aan transparantie in het proces, zeker wanneer de college partijen daarover zo roeptoeteren.  Terecht vraagt Westland Verstandig de LPF wat ze met hun principes gaan doen, de burgemeester hoe eenheid van beleid van het college vorm krijgt.

overdaad
Maar overdaad schaadt. Durft zijn fractie hem dat te melden? Bij een kleine honderd vragen moet je er wel van uit gaat dat deze retorisch zijn bedoeld. Zo neem je jezelf niet serieus. Een gek kan meer vragen dan honderd wijzen kunnen beantwoorden. Peter Duijsens kan toch veel beter?
Op deze wijze werk je net zo hard aan een foute cultuur. Ik vind het zonde van de inhoud. Nu blijft het beeld kleven dat vragen er niet toe doen. Terwijl er alle  reden is om kritische vragen te stellen.

 

Oppositie en coalitie bestuurscultuur

coalitie
In mijn politieke carrière in de raad heb ik in de oppositie gezeten. In het Westland moet je dan hard werken om inbreng te hebben. Dat is anders wanneer je in de coalitie zit. In de coalitie is de grootste zorg dat de relatie binnen de coalitie goed blijft.  Het is politiek gezien een autistisch gezelschap, waar je van buiten vaak maar moeilijk kan doordringen. Dat geldt voor alle coalitie partijen die ik uit Westland ken: CDA, GBW, VVD, LPF en helaas ook Progressief Westland, zo begreep ik van anderen.

oppositie
Een verstikkend klimaat. Het gaat niet om de inhoud, het gaat om wat je achter de schermen afspreekt. Daarin is het Westland niet uniek, maar het schuurt. Het meest duidelijk is dat tijdens het jaarlijkse begrotingsritueel. Dan mag iedere coalitiepartij dan een cadeautje incasseren, een motie die door alle coalitie partijen ondersteund. De oppositie kan indienen wat ze wil, de reactie was of doodknuffelen, met woorden als een sympathieke motie, of wegstemmen. Verder doet iedereen zijn plas maar alles blijft zoals het was.

onwenselijk raadsklimaat
In het Westland werd deze situatie in stand gehouden door GBW en CDA, twee partijen die elkaar van nature niet vertrouwen en dus continue afspraken willen maken, elkaar letterlijk in een houdgreep hielden.
Dat onwenselijke klimaat ontspoort snel. Bij Westland Verstandig sloegen de stoppen de afgelopen periode regelmatig door. Wie dan verantwoordelijk is voor vuil spel is niet meer zo interessant, de verhoudingen zijn zoek.
Het is goed dat partijen af en toe in de oppositie belanden, niet eeuwig collegepartij zijn, want ze hebben geen idee. Het is goed om af en toe bij de verliezers te horen. Vanuit die gedachte vind ik het niet erg dat GBW nu in de oppositie terecht komt. In de toekomst gun ik ook het CDA een periode oppositie toe. Het maakt je bescheiden, en zorgt dat de politieke bestuurscultuur normaliseert. Of deze coalitie daar verder veel in gaat veranderen? In woorden wel, dat maakt me wat huiverig, maar laten we het college en de nieuwe wethouders vooral beoordelen op de daden.

 

Nieuw college Westland

nieuw college, een nieuwe cultuur ?
Westland heeft een nieuw college. Bewust heb ik de kat even uit de boom gekeken.
Vijf wethouders zwaaien af, morgen, donderdagavond kunnen we ze de hand drukken.
Zes nieuwe wethouders treden dinsdag 15 mei aan.
Na een valse start (link) en een eerste vergadering heb ik er een hard hoofd in of het echt iets gaat worden met die opgeklopte bestuurlijke vernieuwing?

debat ?
Nog maar een enkele vergadering en er ligt al voer voor een serie blogs. Ik lever kritisch commentaar op de insteek van alle partijen. De strekking kan ik al vast verklappen, de raadsleden maken vooral statements: Monologen en (dis)kwalificaties. Het debat, de interactie ontbreekt maar al te vaak, helaas. Daar waar dat er wel is benoem ik het graag.

Elco

Drie eenpitters in de raad

De komende raadsperiode vormen GroenLinks, D66 en PvdA drie onafhankelijke fracties… Vol eigen identiteit, inhoudelijk met lege handen. Geen deelname aan het college, beperkte opbouw, ieder op eigen wijze “laatste der Mohikanen”, fragiel en  kwetsbaar.

Een aantal mensen werkte 15 jaar terug dwars tegen de partij-molochen in aan Progressief Westland. Om verstokte bestuurders mee te krijgen moest alles dichtgetimmerd worden in afspraken. Die afspraken werden in beton gegoten en flexibiliteit is er maar beperkt in gekomen.
Uiteindelijk leverde die samenwerking wel een wethouder op. Inmiddels was D66 toen al afgehaakt.

Een jaar voor deze verkiezingen braken de PvdA en GL spelers met elkaar, niet inhoudelijk op persoonlijk vlak. Vervolgens brak de PvdA weer verder. De drie kruimels zullen straks, wanneer ze er iets van willen maken moeten samenwerken. Dat is goed voor Progressieve politiek in het Westland, dat is goed voor de raad in het Westland en ik hoop maar dat de samenwerking verder gaat dan die ene fractie. Om bij de volgende verkiezingen niet weer met een te smalle basis aan de kant te blijven staan .

Stem vandaag

Stem met je hart,

Stem voor de toekomst,

Stem optimistisch,

stem duurzaam,

stem voor je (klein)kinderen,

stem voor ontplooiing,

Stem voor Westland, tegen waan de dag,

stem nu,

stem nu het nog kan,

stem! Vandaag nog!

 

topsport en zwembaden (Deel II WOS debat)

Wat betreft zwembaden is iedere partij in het WOS/TV West radio debat (link) en sport zijn er van minuut 30 – 42 nauwelijks verschillen in het Westland.
Iedere politieke partij kiest voor breedtesport, en vrijwel iedereen ook voor topsport, men verwoordt het soms wat anders, maar grosso modo hoor ik weinig verschillen bij de partijen.
Ook over de zwembaden valt weinig op te merken. Het enige spannende is Waterman in Wateringen. Op voorhand is duidelijk dat alle partijen instemmen met een krediet om dit jaar het zwembad open te houden. Maar minder of meer bedekt houden vrijwel alle partijen wel een slag om de arm wanneer het gaat over de toekomst. Dan moet eerst duidelijk worden wat de kosten zijn.  De baten van het zwembad, de bijdrage aan het welzijn van velen is overduidelijk. Maar op voorhand garanties geven en beloven dat het zwembad blijft is niet reëel. Dat kan geen enkele partij, maar het zal me verbazen als de uiteindelijke inzet in Wateringen iets anders oplevert dan een openlucht faciliteit. Vrijdag komt het krediet aan de orde, en ook dan zal de hamvraag zijn wanneer ligt het onderzoek naar de vitaliteit van het bad en eventuele alternatieven op tafel. Daar moet de politiek nog wel op doorpakken.

Westlandse jongeren kiezen anders

Grappig om de raad van Westland gekozen te zien worden door kinderen van de basisschool.
De marges op de gegeven percentages zijn te groot om de restzetels met zekerheid toe te kennen. De laatste restzetel gaat waarschijnlijk tussen GroenLinks en Westland Verstandig.

VVD          8
GL              6*
CDA          6*
WV            5*
D66          4
PvdA        3
GBW        2
LPF           2
CU-SGP  1

Enkele stemmen geven de doorslag voor een (rest-)zetel, in dit geval komt die bij GL/CDA of WV.

 

Kustvisie (7) de verliezers

Eerder deze maand In de commissie EFO, gaf wethouder Meijer aan wat er in driekwart jaar is gedaan: Er is een rode draad opgehaald aan meningen in deze gemeente en met name bij bewoners en stakeholders. Doel van de wethouder ga direct beginnen met het uitwerken van de initiatieven, zorg dat dit geen verloren seizoen wordt. Pak de bevindingen van de inspraak op, ga dat uitwerken en onderzoeken en maak een start. Een visie die ondersteund wordt door Westland Verstandig, D66, CU-SGP, PvdA en GroenLinks.

CDA, GBW, LPF, VVD besluiten om niks te doen aan de kust. Ze lijken bang om vlak voor de verkiezingen keuzen te maken. Zo dreigt het participatieproces na dit debat alleen maar verliezers op te leveren.  Een brevet van bestuurlijk onvermogen.

De grootste verliezer is de politiek in het Westland met dank aan diezelfde CDA, GBW, LPF, VVD. De burger hoeft voor inspraak en participatie niet op deze partijen te rekenen. Van hen mag je alleen meepraten wanneer dat resulteert in een uitkomst in de door hen gewenste richting. Deze politici willen de beslissingen uitstellen tot de achterkamertjes van de nieuwe collegeformatie. Dat er na de verkiezingen niet veel verandert, de verhoudingen ongeveer gelijk blijven en dat de aardappel net zo heet zal blijken, deert hen blijkbaar niet. Laffe politici waarbij ik me nog het meest verbaas over de collegepartijen, die hun eigen wethouder zo hard laten vallen.

Vanzelf zijn de strandtenthouders verliezers, er gebeurt dit seizoen niets aan een aanspreekpunt bij de gemeente, verruiming van de vergunningen, aan de parkeerterreinen, aan toezicht. Eer dat er maatregelen en uitwerking bij het nieuwe college zijn geformuleerd, uitgewerkt en handen en voeten gaan krijgen is het komend strandseizoen al weer voorbij.  De discussie wordt er vast niet minder op. De frustratie zal toenemen en dat hebben de strandtenthouders te danken aan diegenen die nu denken het onderste uit de kan te kunnen halen.

Eigenlijk is zelfs de huisjesbouwer verliezer. Hij kan er nog vele uren insteken, maar de Heijenaars willen echt geen rij huisjes op hun strand, geen 200, geen 100, geen 54, geeneen. Hij heeft het nog niet door, en zijn politieke souffleurs ook niet. Zijn aanhang in de raad, nu GBW en LPF, en vooruit wellicht VVD is na de verkiezingen niet veel meer dan de huidige 12 a 16 van de 39 zetels….

De natuur is door regelgeving goed beschermd, daar maak ik me eigenlijk nog de minste zorgen over. Die ontwikkelt gewoon verder, nee het is vooral het aanzien van de politiek in het Westland dat schade oploopt door politieke ritselaars, die zo opzichtig geen knopen durven door te hakken.

Ik plaats nog een blog over de Kustvisie. Dat is een groeiende reeks verwijzingen (links) naar de berichtgeving hierover. Ik kijk uit naar de diverse commentaren en opmerkingen.

Kustvisie (6) participatie

Je zal maar Heijenaar zijn. Je verwoordt dat in een aantal bijeenkomsten waarin ze je vragen te dromen over jou toekomst met de kust.

Doe mee, we houden rekening met jou mening moedigen ze  je aan. Twee keer kom je naar het gemeentehuis in ’s-Gravenzande. Vul je briefjes in, doe je mee. Participatie heet dat.

Tenminste 95% van de mensen in Ter Heijde is tegen strandhuisjes voor enkele rijke investeerders van buiten Westland.

De ondernemer van de strandhuisjes is voor. De vier strandtenthouders zijn ook voor. Het is hun brood dat snap ik wel.

En hoe eindigt die droom: inderdaad in een nachtmerrie. Neem nu die raadsleden die nu roepen dat je je Westlandse stem moet terugpakken.
Ze vragen je mening, zijn diep teleurgesteld wanneer dat niet in hun  kraam van pas komt. LPF, GBW en VVD vinden de uitkomst van het participatietraject niet wat ze willen horen. Alle meningen worden voor kennisgeving aangenomen. De partijen bepalen straks zelf wel hoe nu verder.

Het CDA vaart een eigen koers. Het CDA stemt deze raadsvergadering uiteindelijk zelfs tegen hun eigen standpunt. In een volgend blog meer over die koers, het amateurisme en de verliezers.