Inleiding CU-SGP

Van alle partijprogramma’s maak ik in de loop van de tijd in willekeurige volgorde een samenvatting van de inleiding van zo’n 100 woorden.
Daaruit valt veel af te leiden. Andere inleidingen kan je vinden via de categorie inleiding.

Deze verkiezingen gaan over ons en onze manier van samenleven. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, over
de leerkracht op school en over de wijkverpleegkundige. Wij geloven dat mensen door God geschapen zijn en dat Hij ons
aan elkaar geeft om samen te leven en voor elkaar te zorgen.

Wij willen niet alleen een overheid die betrouwbaar en zuinig is, maar ook een samenleving waarin mensen worden
gehoord en waarin kwetsbaren worden beschermd. We willen een wereld waarin we naar elkaar omzien. Daar zetten we
ons met hart en ziel voor in, als ChristenUnie en SGP in het Westland.
Samen voor een leefbaar Westland

Inleiding CDA

Van alle partijprogramma’s maak ik in de loop van de tijd in willekeurige volgorde een samenvatting van de inleiding van zo’n 100 woorden.
Daaruit valt veel af te leiden. Andere inleidingen kan je vinden via de categorie inleiding.

CDA Westland maakt deel uit van een brede volkspartij, waar voor iedereen plaats is.
Er zijn uitstekende banden met onze partijgenoten in de Provinciale Staten, Tweede en Eerste Kamer
en het Europese parlement.
Wij doen na de verkiezingen van maart 2018 graag weer mee bij de vorming van een nieuw college. Wij hebben steeds verantwoordelijkheid voor het bestuur van Westland gedragen. Het tot nu toe gevoerde beleid heeft daarom zeer herkenbaar een CDA kleur meegekregen.
Voor de komende raadsperiode 2018-2022 willen wij graag een voortzetting van de ingeslagen koers, met daarbij enkele nieuwe inzichten en accenten.

Inleiding LPF

Van alle partijprogramma’s maak ik in de loop van de tijd in willekeurige volgorde een samenvatting van de inleiding van zo’n 100 woorden.
Daaruit valt veel af te leiden. Andere inleidingen kan je vinden via de categorie inleiding.

LPF
Boven ons programma staat: Pak je Westlandse stem terug.
We hebben de laatste bestuursperiode te veel en te vaak gezien dat bestuurders voor het gemak even vergeten zijn voor wie ze eigenlijk op die stoel zitten: voor jou, en voor nog ruim 100.000 Westlanders.
Samen willen we alle Westlanders weer hun stem teruggegeven. Hun invloed. Hun zeggenschap. Hun betrokkenheid. Zoals het hoort bij een openbaar bestuur. Transparant handelend, altijd aanspreekbaar. Een bestuur dat dichtbij de Westlandse burger staat.
Zo zijn we zelf ook bij LPF Westland. Een partij met de daadkracht van het Westland. Een partij die de cultuur van het Westland ademt.