topsport en zwembaden (Deel II WOS debat)

Wat betreft zwembaden is iedere partij in het WOS/TV West radio debat (link) en sport zijn er van minuut 30 – 42 nauwelijks verschillen in het Westland.
Iedere politieke partij kiest voor breedtesport, en vrijwel iedereen ook voor topsport, men verwoordt het soms wat anders, maar grosso modo hoor ik weinig verschillen bij de partijen.
Ook over de zwembaden valt weinig op te merken. Het enige spannende is Waterman in Wateringen. Op voorhand is duidelijk dat alle partijen instemmen met een krediet om dit jaar het zwembad open te houden. Maar minder of meer bedekt houden vrijwel alle partijen wel een slag om de arm wanneer het gaat over de toekomst. Dan moet eerst duidelijk worden wat de kosten zijn.  De baten van het zwembad, de bijdrage aan het welzijn van velen is overduidelijk. Maar op voorhand garanties geven en beloven dat het zwembad blijft is niet reëel. Dat kan geen enkele partij, maar het zal me verbazen als de uiteindelijke inzet in Wateringen iets anders oplevert dan een openlucht faciliteit. Vrijdag komt het krediet aan de orde, en ook dan zal de hamvraag zijn wanneer ligt het onderzoek naar de vitaliteit van het bad en eventuele alternatieven op tafel. Daar moet de politiek nog wel op doorpakken.

Westlandse jongeren kiezen anders

Grappig om de raad van Westland gekozen te zien worden door kinderen van de basisschool.
De marges op de gegeven percentages zijn te groot om de restzetels met zekerheid toe te kennen. De laatste restzetel gaat waarschijnlijk tussen GroenLinks en Westland Verstandig.

VVD          8
GL              6*
CDA          6*
WV            5*
D66          4
PvdA        3
GBW        2
LPF           2
CU-SGP  1

Enkele stemmen geven de doorslag voor een (rest-)zetel, in dit geval komt die bij GL/CDA of WV.

 

Agenda

Dabatten
Op dinsdag 18.00 u het WOS radio debat
Om 19.30 u MKB debat in World Horticentre

Op donderdag 15 maart in het Westlands museum het kunstdebat, terwijl tegelijkertijd het boekenbal in de Naald plaats vindt…

Vrijdag 16 maart klapstuk: de bestuurscultuur in de raad, Verdilaan Naaldwijk, 18.00 u

 

agenda 1e week maart

Maandag twee debatten:

Westerhonk, maandag 5 maart, 16.30 u Westerhonk, link
Sportbeleid, maandag 5 maart, 19.30 u Priva, link

Voor WOS en MKB volgen op 13 maart opnieuw twee debatten.