Kustvisie (2) Parkeren

Meerdere partijen weten het al zeker.
Parkeren langs de Westlandse kust moet gratis.
Of dat nu zo’n verstandige beslissing is durf ik te betwijfelen.

In Ter Heijde leidt betaald parkeren direct tot overlast in de straten rond het strand gedurende de zomer. Direct doen daar, gratis parkeren.
In Monster geldt eigenlijk hetzelfde. Het vragen van parkeergeld leidt tot overlast in de aanliggende wijk, voor enige euro’s zetten mensen hun auto een paar honderd meter verder bij bewoners voor de deur, dat geeft overlast. Prima om de tarieven daar naar nul te brengen.

Bij de Strandweg en de Banken in ’s-Gravenzande en bij Vlugtenburg gelden anderen overwegingen.
Er wordt daar niet in de omgeving geparkeerd.
De parkeerwachter die het parkeerterrein pacht zorgt voor inkomsten. Eigenlijk is dat nog het minste.
Hij is ook aanspreekpunt voor gasten, zorgt voor veiligheid, zorgt voor een opgeruimd terrein, voor de sanitaire voorzieningen.
Wanneer het druk is regelt hij geordend parkeren. Wanneer het parkeerterrein vol is, zorgt hij voor afsluiting van de straat vanaf de provinciale weg, zodat het verkeer niet vastloopt. Het is juist essentieel dat die parkeerwachter blijft. Laat je niet leiden door de waan van de verkiezingsdag voeg ik partijen toe.

Debat Seniorenraad (2)

Openbaar vervoer 2.0
Het debat over het openbaar vervoer liep al bijna dood toen door Ulbe Spaans een interessante optie werd opgeworpen:

In de metropoolregio overleven alleen de sterke lijnen met veel passagiers. Slecht nieuws voor kleine kernen.
Betekent steeds meer isolement.
Kunnen we in het Westland niet zelf een vervoerssysteem opzetten. Een uitwerking van het plusbus initiatief, een soort buurthuis met shuttle waarmee kleinschalig vervoer opgezet kan worden, speciaal voor senioren, maar ook vele andere gebruikers wensen vervoer naar omliggende centra.
Deze gedachte past bij het eerder door GroenLinks bepleitte railvervoer. Kleine bussen, semi taxivervoer naar de ov haltes, de winkelcentra en de ouderencomplexen. Gebruik maken van de westlandpas om mensen te laten reizen.
GroenLinks vindt het interessante opties om nader uit te werken voor een beter en duurzamer Westland.

Debat Seniorenraad (1)

Politiek debat
Alle politici (op een na) presenteerden zich binnen 30 seconden.
Vervolgens werden verschillende stellingen besproken per tweetal. Andere  politici konden reageren, en waren er vragen van de zaal, steeds  aan een van de politici. Deze formule leidt niet tot veel debat.
Iedereen kon keurig zijn of haar zinnen afmaken en er waren nauwelijks interrupties. Het was dan ook heel braaf.

partijen
Eigenlijk was er weinig nieuws. Peter Duijsens verwijt verbeten in het debat het CDA lucht te verplaatsen, maar wanneer de gespreksleider hem vraagt echt concreet te worden lukt dat niet.
LPF komt meerdere keren terug op kangaroo woonvormen.
GBW vindt dat het tijd is om de beurs te trekken voor ouderen.
Sander van de VVD is Westlands nuchter en kort.
CU/SGP komt met een verrassend kundige Willy de Soete-van der Hout.
Nico de Gier (PvdA) heeft enkele aansprekende anekdotes vanuit zijn eigen ervaringen.
Benjamin Hofland biedt namens D66 meerdere keren het redelijk alternatief.
Tenslotte heeft Ulbe Spaans de cijfers bij de hand en geeft to-the point de problemen aan.

opvallend
Voor mij het meest opvallend was de LPF met het standpunt dat we voor de huisvesting niet in regio verband afspraken moeten maken.
De stad is een bedreiging voor onze woningmarkt. Dave van Koppen vindt dat we in het Westland vooral zelf onze eigen huisvestingsboontjes moeten doppen en dat we wel los zouden kunnen van de regio. Meneer vergeet gemakshalve dat er in het Westland nauwelijks goedkope huisvesting is te vinden. De meeste partijen willen onvoldoende nieuwe sociale woningbouw. Niet voor onze jongeren, niet voor de Westlandse  arbeidsmigranten, niet voor mensen die door scheiding alternatieve huisvesting nodig hebben. Dat soort menselijke problematiek mag de stad oplossen. Vreemde NIMBY politicus al is hij niet de enige… Stel dat de stad dezelfde filosofie er op nahoudt. Dat Westland al zijn arbeiders zelf moet huisvesten…

 

 

 

 

Kustvisie (1) Open en transparant

Inspraak in het Westland
Wethouder Bram Meijer is vorig jaar door de raad op pad gestuurd om meningen op te halen bij de bewoners, natuurbeweging, ondernemers en betrokkenen. Er volgt open inspraak. Iedereen wordt gevraagd mee te dromen. Iedere mening wordt meegenomen. Een stukje participatie wat we veel vaker zouden willen zien. Chapeau Bram Meijer, voor wat je hier hebt gedaan. Met zijn staf legt hij een samenvatting van zijn bevindingen neer, waarbij nadrukkelijk alle partijen met uitsproken meningen zijn gehoord.

Voorafgaand aan het debat zijn er drie insprekers, twee van de natuurbeweging die allerlei tekortkomingen constateren en een ondernemer die meer wil. Inhoudelijk kom ik in latere blogs op thema’s terug. Wat mij werkelijk schokt is de reactie van vrijwel alle politieke partijen. Ik weet het het, er komen verkiezingen aan, dan wil je je profileren, ook ik schrijf dit blog vlak voor de verkiezingen, maar de mening van de burgers sneeuwt in dit debat over deze visie bij de meeste partijen helemaal onder. Inhoudelijk valt er veel over te zeggen over de verschillende thema’s en dat zal ik hier ook doen in een aantal inhoudelijke blogs, maar dit is toch wel primair.

Deze link verwijst naar de commissie. Het betreft agendapunt 10. Van minuut 38 – 1:13 zijn de fracties aan het woord, die vrijwel allen hun eigen politieke eigen wensen neerleggen.
Vervolgens legt de wethouder in minder dan een kwartier uit hoe hij de rode draad uit de inspraak te pakken heeft. Hoe er een aantal zaken uitgezocht moeten worden en dat het college meent dat dit uitkomst van de participatie is.
GBW en LPF vinden dat de visie die is opgehaald niet de hunne is. Westland Verstandig is pragmatisch en stelt voor een aantal zaken vast te leggen, en een aantal zaken te gaan regelen, zeg maar selectief te shoppen. CDA is er nog niet uit, wil het misschien wel vaststellen vanwege al het werk wat er gedaan is.
D66, GroenLinks en CU-SGP willen graag een visie vaststellen. Na uitwerking van de verschillende thema’s kan je dan beleid vaststellen.

Ik zie liefst politici die lef tonen. Een nota als deze, voor kennisgeving aannemen of als politiek over de verkiezingen heen tillen is ronduit slappe hap. Waarom zou je ooit als burger nog meedoen aan een inspraaktraject in de gemeente Westland. Neem je verantwoordelijkheid roep ik fracties op.
Dit is geen beleidsstuk, maar een stip op de horizon, waarbij richting gegeven wordt aan een serie uitwerkingen.
Zo wordt in ieder geval helder welke partijen voor participatie, voor open en transparant zijn en wie er graag in de achterkamertjes werken.
Prima, maar houd dan ook je mond over burgerbelang, burgerparticipatie en gooi je pretenties over transparant zijn in de prullenbak.

Seniorendebat

Debat aankondiging
De Westlandse politieke partijen gaan in debat.
Vrijdag 9 februari organiserrt de seniorenraad samen met de KBO / PCOB een debat in De Brug in ’s-Gravenzande.
Politieke partijen hebben op zo’n 19 punten gereageerd uit hun programma, ik hoop op een inhoudelijk debat.
Ga er in ieder geval verslag van doen op deze plek en ben benieuwd.

Wanneer: Vrijdag 9 februari, 13.00 u entree, 13.30 u start debat
Waar: De Brug, ‘s-Gravenzande, hoek Oudelandstraat-Koningin Julianaweg
Debatleider: Kees Pleijsier

Geworteld in Westland (1)

Feestje in het Westland
Welkom in het beste theater van Nederland, zo verwelkomt Jan Willem van den Beukel, leraar geschiedenis, CDA politicus en Westlander het publiek in een bomvolle grote zaal van theater de Naald. Zojuist heeft dat mooie team opnieuw de landelijke prijs “theater van het jaar” ontvangen.
Het project wat Jan Willem, met een team opzette heet geworteld in Westland. In dit eerste blog van een korte serie benoem ik de omgeving. Ik vind het dermate inspirerend dat ik er ook meerdere politieke boodschappen uithaal. In vervolg blogs.

Project en team
Het project Geworteld in Westland richt zich vooral op (zo’n 50) deelnemende familiebedrijven met meerdere generaties, die langer dan 50 jaar actief zijn in onze streek. Een boek, filmpjes en nu dan een theaterprogramma. Ik heb er van genoten. Voor herhaling vatbaar. Natuurlijk is dit voor iemand van boven de vijftig, geboren en getogen in het Westland is het echt helemaal goud.
Het begint met een feest van herkenning. Bij dit feestje in de Naald vertelt rasverteller Jan Buskes, Loosduiner van het Historisch Archief Westland over ontwikkelingen en verbanden. Ook de low key, nuchtere en heerlijke muzikale omlijsting van Kruit, Dijk en Jump (Peter Kruithof, Peter Dijkhuizen, Jump Koch) maakt de avond af.

Team
Met fotograaf Thierry Schut heeft dit team goud in handen. Grafisch ondersteuning biedt Brenda Renssen, interviews en teksten zijn belegd bij Cent en Joke Wageveld van tekstbureau Westland, media bij Wilma Broch, en de video’s verzorgd door good-old Wim van Wensveen met zijn RITV team. Samen met Ton Immerzeel (Westlands museum) en Peter Smit is het historisch perspectief geborgd en tenslotte is de internet opzet belegd bij Mees OverdeVest.

Inleiding CU-SGP

Van alle partijprogramma’s maak ik in de loop van de tijd in willekeurige volgorde een samenvatting van de inleiding van zo’n 100 woorden.
Daaruit valt veel af te leiden. Andere inleidingen kan je vinden via de categorie inleiding.

Deze verkiezingen gaan over ons en onze manier van samenleven. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, over
de leerkracht op school en over de wijkverpleegkundige. Wij geloven dat mensen door God geschapen zijn en dat Hij ons
aan elkaar geeft om samen te leven en voor elkaar te zorgen.

Wij willen niet alleen een overheid die betrouwbaar en zuinig is, maar ook een samenleving waarin mensen worden
gehoord en waarin kwetsbaren worden beschermd. We willen een wereld waarin we naar elkaar omzien. Daar zetten we
ons met hart en ziel voor in, als ChristenUnie en SGP in het Westland.
Samen voor een leefbaar Westland

Inzetten op meer geluk

Wethouder van Geluk,

De gemeente Schagen heeft er voor gekozen om te (be)sturen op geluk!
Trouw schrijft er over en ik vind het fantastisch. Krijg er allerlei fantasieën bij, maar het mooie is dat ze daar in Schagen ervaring mee hebben.

Een paar voorbeelden uit de praktijk inspireren.
Een straat die open moet voor nieuwe riolering biedt allerlei kansen. Het is niet vanzelfsprekend meer om dan een briefje te schrijven met uitleg datum van start en oplevering en klaar. Nu doet Schagen dat anders: Nodigt mensen uit voor koffie en praat men hen over een mogelijke metamorfoses, om werk met werk te maken en tegelijkertijd zaken te verbeteren.
Een ander voorbeeld is geluksbudgetten die isolement moeten tegen gaan. Meer gelukswinst per euro. Eigenlijk probeert Schagen mensen zo slim mogelijk te faciliteren, zodat ze zelf aan hun geluk kunnen werken.

Een ander voorbeeld is gelukslessen op school, waar leerlingen echt enthousiast over zijn. Ze zijn nog maar net begonnen in Schagen, maar het zijn stappen in de goede richting. Een fantastisch initiatief dat staat voor een andere manier van besturen. Kunnen we in het Westland nog wat van leren.

Verkiezingsrompslomp

Papierwerk
GroenLinks doet voor t eerst zelfstandig mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Westland.
Dat betekent heel wat rompslomp bovenop wat er gebruikelijk al nodig is.
Het begint met het afstemmen van de interpretatie van de regels met de mensen van het gemeentehuis.

Doorwerking
Het begint met een programma waarin je alle namen en adressen invoert.
Vervolgens kan je een stapel formulieren genereren.
GroenLinks is een landelijk opererende partij. Dat betekent dat het partijbureau toestemming geeft dat je lokaal opereert.
Je stuurt hen formulier H3-1 toe, dat vullen zij in en krijg je ondertekend retour.
Voordeel van een landelijke partij is wel dat je niet in december geen partijnaam hoeft te registreren en een borg moet betalen, dat principe heet doorwerking.
Samen met de ambtenaren van gemeente Westland hebben we nog even moeten uitzoeken wat er precies nodig is.

Proefinlevering
Maandag aanstaande is er proefinlevering voor iedere partij.
Dan lever je een afschrift van de identiteitspapieren van alle kandidaten in;
30 ondersteuningsverklaringen formulier H4 van Westlanders die op het gemeentehuis hun ID hebben laten zien met stempel gemeente Westland;
Instemmingsverklaringen (formulier H9) van alle kandidaten
Een verklaring van gemeente over betaalde borg en het eerder genoemde H3-1.

Foutje
Op alle formulieren van de formulierengenerator staat een tijd afgedrukt.
Wanneer er iets mis gaat en je een naam of een BurgerServiceNummer (BSN) mistypt (wat een collegapartij deze week overkwam) dan moet vrijwel de gehele reeks formulieren opnieuw.
Met handtekeningen etc. De definitieve inlevering is maandag 5 februari en dan moet alles op orde zijn.
De betrokken ambtenaren zijn behulpzaam en doen hun best de zaken zo duidelijk mogelijk te maken. Toch bekruipt me een ongemakkelijk gevoel.

Vertrouwen
Waarom maken we zaken met elkaar vreselijk ingewikkeld?
Is drievoudige handmatige controle nodig?
Zijn de gevolgen en de opwinding over foutjes zo groot.
De parallel voor een bouwvergunning, een uitkering en welke overheidsdienst dan, ook ligt voor de hand.
De overheid moet met de tijd mee, daar is nog een wereld mee te winnen, om te beginnen in het Westland dan maar.

Inleiding CDA

Van alle partijprogramma’s maak ik in de loop van de tijd in willekeurige volgorde een samenvatting van de inleiding van zo’n 100 woorden.
Daaruit valt veel af te leiden. Andere inleidingen kan je vinden via de categorie inleiding.

CDA Westland maakt deel uit van een brede volkspartij, waar voor iedereen plaats is.
Er zijn uitstekende banden met onze partijgenoten in de Provinciale Staten, Tweede en Eerste Kamer
en het Europese parlement.
Wij doen na de verkiezingen van maart 2018 graag weer mee bij de vorming van een nieuw college. Wij hebben steeds verantwoordelijkheid voor het bestuur van Westland gedragen. Het tot nu toe gevoerde beleid heeft daarom zeer herkenbaar een CDA kleur meegekregen.
Voor de komende raadsperiode 2018-2022 willen wij graag een voortzetting van de ingeslagen koers, met daarbij enkele nieuwe inzichten en accenten.