Is het Westland conservatief of gewoon onder weg

Er was best een redelijke opkomst, donderdag in Nederland3. Kijk de foto’s er maar op na hier. Maar wanneer je de politici, de dwh en coc haaglanden organisatoren en de Nederland3 staf en vrijwilligers niet meetelt, hoeveel doelgroep is er bereikt?

Van de politici deed iedere partij mee, chapeau voor Leen Snijders, lijsttrekker CU-SGP, die zich betrokken voelde en met zijn slogan ieder mens is uniek. Vrouwen verwoorden het in de politiek vaak een stuk beter dan mannen, dat was al duidelijk bij het senioren debat, met Willy de Zoete. Ook nu was het geluid van Ilona Rozenboom en Lianda Heijl verfrissend. Deze avond was ik ook gecharmeerd van de inbreng van Dennis Chafia. Emancipatie? Jazeker, eigenlijk gebrek aan emancipatie.
Zijn we er in het Westland met aansluiting bij de regenboogsteden en gekleurd zebrapad. Een aantal raadsvertegenwoordigers vonden van wel.

Dit was niet het debat om politici langs de meetlat te leggen of discussie op de inhoud te verwachten. Kijk ook even hier voor de door de partijen ingevulde factsheet. Conservatief? Ja hoor meestal wel. De vraag wat er in het Westland moet gebeuren kwam ook aan de orde. Hoe zorgen we voor een open veilige omgeving voor iedereen. Er zijn er die dan direct naar anderen gaan wijzen. De meesten voelen haarfijn aan dat dat op school begint, bijvoorbeeld met gastlessen met ervaringsdeskundigen. Verschillende sportverenigingen hebben positieve ervaring met de John Blankenstein foundation. Ik ben benieuwd in hoeverre in het sport debat de John Blankenstein foundation weer aan de orde wordt gesteld. Zijn de reacties daar net zo positief? Politici moeten niet alleen tijdens verkiezingen maar daarbuiten zich laten informeren, niet alleen zenden, maar ook de antenne gebruiken. Dat was mijns inziens vooral de winst van dit debat en dat is op zich de moeite waard. Westland op weg naar meer emancipatie.

Stemwijzer

Via deze link kom je bij de stemwijzer Westland: Mijn Stem.
De uitkomst bij mijn persoonlijke keuzen vond ik verrassend:

GroenLinks                        87%
Westland Verstandig   80%
D66                                       78%
CDA                                       77%
PvdA                                     75%

GBW                                      63%
CU-SGP                                62%
LPF                                         59%
VVD                                        41%

Morgen volgt de AD stemwijzer.

Dat GroenLinks op een staat is niet verrassend, wel dat Westland Verstandig tweede is. Blijkbaar heb ik het minst met VVD en LPF standpunten. Ik ben benieuwd naar andere resultaten, durf je die hier te delen?

Kansen op een aardbeving?

De berichtgeving in de media en mijn blog van gisteren leidde tot verschillende ongeruste reacties.
Allereerst die enorme kans op het trillen van de grond , of moet je gewoon van een aardbeving (tot 4.0 op de schaal van Richter) spreken.
Er is een kans van 42% (marge 8%) op zo’n beving voor veld ‘s-Gravenzande. Dat veld ligt deels onder zee, deels in polder Noordland en Nieuwland. Voor een groot deel van overig Westland geldt 19% (marge 5%). Die percentages komen uit betrouwbare bron: de winningsplannen van de NAM zelf.
Opmerkelijk wanneer je deze percentages vergelijkt met de kustverdediging: daar praten we over overstromingsrisico’s die Nederland hanteert eens in de 10,000 jaar.

meetnetwerk
Nu velden in het Westland in categorie 2 vallen, en er inmiddels op vier locaties in het Westland gebruikt wordt gemaakt van geothermie (aardwarmte winning) is er alle reden om er zeker van te zijn dat ook de geringste bevingen goed worden geregistreerd. Dat de preciese locatie en omvang van ook kleine bevingen direct wordt vastgesteld. Het SodM, de toezichthouder heeft deze aanbeveling al eerder gedaan. De NAM lijkt nog niet zo ver te zijn. Er is nog geen lokaal netwerk voor nauwkeurige metingen

schade
De lokale overheid, de gemeente en de provincie moeten opkomen voor de burgers hier. Zij kunnen de minister adviseren en de minister is tegenwoordig erg gevoelig voor publieke druk. Mocht de NAM de gaswinning willen hervatten en dan wel binnen de marges, dan toch ook zeker met een lokaal meetnetwerk. Anders is schadeverhaal onbegonnen werk. Het mag straks niet zo zijn dat de verschillende partijen naar elkaar wijzen.

Honselersdijk (speerpunten partijen)

Lokale kernbeleid
CDA, LPF en Westland Verstandig hebben programma’s voor de kernen. Dat snap ik wel, maar ik wil met een paar steekproeven toch eens toetsen wat dat aan  specifieke oplossingen voor die kernen brengt. Of komen de partijen niet verder dan het benoemen van de problemen? In dit blog Honselersdijk en wat LPF, CDA en Westland Verstandig daarover melden.

Centrumplannen
Alle drie de partijen willen dat de centrumplannen voortvarend worden opgepakt. Logisch, dat wil iedere kern, en raadsbreed wil iedere partij dat. Ook opmerkingen over veilige school-thuisroutes vind ik relevant, maar inmiddels wordt dat beleid toch door alle partijen ondersteund?

De Voeght
Westland Verstandig meldt dat metaalhandel de Voeght weg moet. Dat speelt ook raadsbreed al vele jaren, weet ik uit ervaring (van 14 jaar terug). Het is er niet van gekomen, ook niet toen Westland Verstandig in het college zat, en ook niet toen een groot bedrijventerrein langs de A20 is ontwikkeld. Ik constateer dat Westland Verstandig niet aangeeft waar het bedrijf naar toe moet. Dan is sprake van roep-toeteren. Beetje makkelijk, zeker wanneer je geen begin van een oplossing aangeeft.

De waterkwaliteit bij de Wollebrand
Dat lijkt me een relevant lokaal punt, genoemd door het CDA. Totdat ik ging zoeken naar rapportage over de waterkwaliteit ter plekke. Die is hier te vinden. Met de waterkwaliteit blijkt helemaal niet veel mis. Geen riooloverstort in de buurt, de horeca heeft gescheiden afvoer. Kortom de voornaamste vervuilingsbronnen zijn de veilingroute (afvalstoffen van de weg) en voedingsstoffen van de tuinbouw uit het omliggend water. Met andere woorden eigenlijk hebben we te maken met een Westland breed punt over waterkwaliteit.

Verdeling woningen
De LPF wil continu in de gaten houden of inwoners van Honselersdijk geen overlast veroorzaken. Succes ermee zou ik zeggen. Oplossen doe je door het verdelen van verschillende soorten woningen over het hele Westland. Zorg dat in ieder bouwplan de sociale huur en koopvoorraad verplicht wordt opgenomen. Voorkom dat er afvoerputjes in de kernen en aan de andere kant wijken waar de problemen over de schutting worden gegooid. Bouw gevarieerd. Helaas kreeg ik daar in mijn tijd in de politiek bij de LPF de handen daar niet voor op elkaar.

Met andere woorden lokaal kernenbeleid in Honselersdijk is veel open deuren en weinig relevante oplossingen. Binnenkort een andere kern in een nieuw blog.

Geworteld in Westland (2)

Het boek, de filmpjes en de theaterproductie geworteld in Westland inspireren. Ik kondigde al aan dat het beeld (link) uitnodigt om er meerdere blogs over te schrijven.

Allereerst merk ik op dat het beeld van geworteld in Westland niet in alle opzichten representatief is. Misschien wel voor de familiebedrijven die overleefden, die er nu nog zijn. Maar ondertussen is de overgrote meerderheid van de  ondernemers van toen wel afgehaakt. Van al die melkboeren van toen, is vrijwel iedereen gestopt. Slechts enkelen van de meer dan 50 slagers die in het Westlandse opereerden, ondernemen nog steeds. Evenzo geldt dat voor de bakkers, de tuinders en bijvoorbeeld de transporteurs. In zekere zin geldt hetzelfde ook voor de gemeenschappen, de kernen.

Alvorens in te gaan op Westlandse ontwikkelingen en wortels maak ik eerst een zijsprong. In dit blog een paar lijnen uit het bekende boek van Geert Mak: “Hoe God verdween uit Jorwerd” uit 1996. Het gaat over een soortgelijke periode (2e helft twintigste eeuw) in een Fries dorpje onder de rook van Leeuwarden en de veranderende tijdsgeest.

Jorwerd kende in de jaren vijftig twee slagers, vier kruideniers, twee bakkers, vier schippers en vrachtrijders, vier brandstof handelaren, twee cafe’s en een schilder, groenteman, schoenmaker, fietsenzaak, twee manufacturen zaken, en een smid en dat voor minder dan 500 zielen.

De voorzieningen verdwijnen:  Mak schrijft over de brigadiers, die destijds in het dorp ieder vreemd kenteken noteerden, waar nu agenten eens in de twee weken even door de kern rijden. Over het boerenleven met de menselijke maat, de invloed van de (Europese) regelgeving en het totaal andere karakter van het boerenbedrijf van nu.
Waar iedereen elkaar kent, elkaar ontmoet in het cafe, en ook de houding ten opzichte van niet-Jorwerters, tot de tijd van nu waarin overleven betekent dat je een grotere schaal nodig hebt.

Om te overleven als ondernemer, maar ook als dorpskern in de veranderende tijd, heb je massa nodig om de brug over te komen. Die hefbrug wordt steeds steiler. Kom je over de top heen dan gaat het soepel, ontwikkel je bijna vanzelf snelheid en groei. Maar ben je te klein, dan blijft het tobben. Dan is iedere verandering een bedreiging. Of dat nu een koeltank is voor de melk, een WKK, een boring naar aardwarmte of de complexe regelgeving voor de WMO. In de tijd ligt de lat steeds hoger en in de toekomst dus nog meer.

Destijds was ik voorstander van een gemeente Westland. Juist omdat de moderne gemeente met steeds meer regelgeving  te maken heeft. Kleintjes redden het niet meer en moeten gaan samenwerken in groter verband. Er is innovatief vermogen nodig om voorop te lopen, om met de tijdgeest mee te gaan in plaats van er tegen in. Vermogen om te zien wat er nodig is voor de dag van morgen en niet te blijven hangen in de waan van vandaag of gisteren. In een volgend blog meer.

Kustvisie (3) Wat willen de ondernemers

Context
Mijn eerste kustvisie blog constateert wanneer je uitgebreid de bevolking, de ondernemers en verenigingen betrekt bij het komen tot een visie op de kust, je wel wat met die visie moet doen en die niet als een hete aardappel moet doorschuiven of daar selectief in shoppen, werk die visie dan eerst fatsoenlijk uit!
In het tweede blog ga ik in op parkeerproblematiek, vooral omdat partijen nu al pleiten voor gratis parkeren.
In deze derde bijdrage ga ik in op “het frame” van LPF, VVD en GBW dat de kustvisie niet het belang van de ondernemers vertegenwoordigt. “De klepel is doorgeslagen naar het milieu” verwoorde Pieter Varekamp (VVD) deze gevoelens. Luister de bijdragen van de heren maar na via deze link, er komen nauwelijks concrete punten naar voren.

Op Westland.nu een link naar tien punten van de strandtenthouders.
Ik loop ze alle tien door:

1 Kwaliteits impulsen om het strand mooier, veiliger te maken, staat in de kustvisie.

2 Geen nieuwe strandpaviljoens, staat er in.

3 Geen foodtruck of tractoren met kramen op het strand, staat er in.

4 Mogelijkheden huurhuisjes bij Vlugtenburg en Ter Heijde. Bij Vlugtenburg kan niet qua regelgeving, bij Ter Heijde zijn van 700 Heijenaars en 690 tegen. Niet doen zegt de Kustvisie.

5 Verbeteren bereikbaarheid, parkeerplaatsen, staat er in

6 Handhaven betaald parkeren, met transparante tarieven en betere betaalmogelijkheden, staat er in.

7 Strak toezicht en handhaving door politie… iedereen mee eens

8 Nieuw infrastructuur Molenslag, staat er in

9 Natuur is belangrijk, iedereen mee eens

10 Geen Presidentwerking! Oeps, maar wanneer goed begrepen geen probleem.

Mijn conclusie is dat van de 10 belangrijkste dingen die de ondernemers willen staan er 9 rechtstreeks zijn doorvertaald in de kustvisie! Een prachtige score.
Alleen de strandhuisjes staan er niet in.
Is dat dan het punt dat LPF, VVD en GBW missen, waardoor ze het stuk over de verkiezingen heen willen tillen?

Kustvisie (1) Open en transparant

Inspraak in het Westland
Wethouder Bram Meijer is vorig jaar door de raad op pad gestuurd om meningen op te halen bij de bewoners, natuurbeweging, ondernemers en betrokkenen. Er volgt open inspraak. Iedereen wordt gevraagd mee te dromen. Iedere mening wordt meegenomen. Een stukje participatie wat we veel vaker zouden willen zien. Chapeau Bram Meijer, voor wat je hier hebt gedaan. Met zijn staf legt hij een samenvatting van zijn bevindingen neer, waarbij nadrukkelijk alle partijen met uitsproken meningen zijn gehoord.

Voorafgaand aan het debat zijn er drie insprekers, twee van de natuurbeweging die allerlei tekortkomingen constateren en een ondernemer die meer wil. Inhoudelijk kom ik in latere blogs op thema’s terug. Wat mij werkelijk schokt is de reactie van vrijwel alle politieke partijen. Ik weet het het, er komen verkiezingen aan, dan wil je je profileren, ook ik schrijf dit blog vlak voor de verkiezingen, maar de mening van de burgers sneeuwt in dit debat over deze visie bij de meeste partijen helemaal onder. Inhoudelijk valt er veel over te zeggen over de verschillende thema’s en dat zal ik hier ook doen in een aantal inhoudelijke blogs, maar dit is toch wel primair.

Deze link verwijst naar de commissie. Het betreft agendapunt 10. Van minuut 38 – 1:13 zijn de fracties aan het woord, die vrijwel allen hun eigen politieke eigen wensen neerleggen.
Vervolgens legt de wethouder in minder dan een kwartier uit hoe hij de rode draad uit de inspraak te pakken heeft. Hoe er een aantal zaken uitgezocht moeten worden en dat het college meent dat dit uitkomst van de participatie is.
GBW en LPF vinden dat de visie die is opgehaald niet de hunne is. Westland Verstandig is pragmatisch en stelt voor een aantal zaken vast te leggen, en een aantal zaken te gaan regelen, zeg maar selectief te shoppen. CDA is er nog niet uit, wil het misschien wel vaststellen vanwege al het werk wat er gedaan is.
D66, GroenLinks en CU-SGP willen graag een visie vaststellen. Na uitwerking van de verschillende thema’s kan je dan beleid vaststellen.

Ik zie liefst politici die lef tonen. Een nota als deze, voor kennisgeving aannemen of als politiek over de verkiezingen heen tillen is ronduit slappe hap. Waarom zou je ooit als burger nog meedoen aan een inspraaktraject in de gemeente Westland. Neem je verantwoordelijkheid roep ik fracties op.
Dit is geen beleidsstuk, maar een stip op de horizon, waarbij richting gegeven wordt aan een serie uitwerkingen.
Zo wordt in ieder geval helder welke partijen voor participatie, voor open en transparant zijn en wie er graag in de achterkamertjes werken.
Prima, maar houd dan ook je mond over burgerbelang, burgerparticipatie en gooi je pretenties over transparant zijn in de prullenbak.

Verkiezingsprogramma’s over de kust

De opvattingen over bebouwing bij de Westlandse kust lopen flink uiteen in het Westland.
De VVD ziet huisjes op het strand wel zitten, “mits seizoensgebonden en passend in de natuur…”

GBW en LPF zeggen er niet zoveel over, dan dat men ondernemers de ruimte wil geven en kustrecreatie en toerisme wil stimuleren.
CDA geeft aan geen huisjes bij Ter Heijde te willen, maar wil wel nieuwe strandopgangen en nieuwe paden door de duinen, voor lief nemend dat daarmee echt rode lijstsoorten kunnen verdwijnen.

De overige partijen zijn allemaal tegen strandhuisjes en verwoorden dat op hun eigen wijze.
CU SGP heeft grote bedenkingen tegen strandhuisjes.
PvdA zoekt naar de beste balans tussen natuur en reecreatie maar wordt uiteindelijk concreet: geen strandhuisjes en niet meer jaarrond strandtenten.
D66 wil bij voorkeur de huidige natuurwaarden behouden en geen bebouwing in duinen of strand toestaan.
GroenLinks gaat verder:
laten we dat strand prachtig houden. Dat betekent géén tijdelijke en permanente bewoning in strandhuizen Westland heeft met 8 strandopgangen, op zeven kilometer geen behoefte aan meer.
Slagbomen worden verwijderd of staan continu open. GroenLinks wil samen met ondernemers, bewoners, recreanten en andere betrokken transparante spelregels die gehandhaafd kunnen worden. Rust aan de kust! “Wij willen een kust die leeg, ongerept en weids is. “

Bij het verzamelen van informatie over de kust bij Westland Verstandig ging me iets dagen: Eerst volgt een opsomming van 74 punten die WV wil bereiken, dan een college over WV van 15 pagina’s, een samenvatting van het programma van 12 blz, dan 28 speerpunten uitgewerkt in 83 bladzijden tenslotte nog 33 speerpunten per kern. Onder verschillende componenten worden opmerkingen over de kust en het strand geplaatst. Zo kom je dus aan 158 blz programma.
Ik kan niet garanderen dat ik alles van WV heb gelezen maar de resultante voor de kust is vrijwel gelijk aan de visie die GroenLinks neerlegt.

Verkiezingsprogramma’s

Een verkiezingsprogramma maakt duidelijk waar de partij voor staat.
Opmerkelijk dat LPF en CU-SGP twee maanden voor de verkiezingen hun programma nog niet online hebben. Of via een link die ik nog niet heb ontdekt, ik heb het gevraagd aan ze. Bij de PvdA moet je op zoek naar een facebook bericht, handig om de link te hebben. Mocht ik nadere informatie krijgen van partijen dan zal ik dat melden.
(Inmiddels hebben beide partijen op 23 januari ook hun programma online.)

Qua omvang zijn er in ieder geval grote verschillen. Westland Verstandig gaat als enige over de 50 pagina’s (het zijn er 158) met foto’s en uitgebreide lokale beschrijvingen. PvdA en vooral de VVD zijn bondig met minder dan 10 pagina’s.
In volgende blogs meer over de inhoud. Het zal niet altijd eenvoudig zijn vergelijkingen te trekken, boeiend is het wel.