Kustvisie (7) de verliezers

Eerder deze maand In de commissie EFO, gaf wethouder Meijer aan wat er in driekwart jaar is gedaan: Er is een rode draad opgehaald aan meningen in deze gemeente en met name bij bewoners en stakeholders. Doel van de wethouder ga direct beginnen met het uitwerken van de initiatieven, zorg dat dit geen verloren seizoen wordt. Pak de bevindingen van de inspraak op, ga dat uitwerken en onderzoeken en maak een start. Een visie die ondersteund wordt door Westland Verstandig, D66, CU-SGP, PvdA en GroenLinks.

CDA, GBW, LPF, VVD besluiten om niks te doen aan de kust. Ze lijken bang om vlak voor de verkiezingen keuzen te maken. Zo dreigt het participatieproces na dit debat alleen maar verliezers op te leveren.  Een brevet van bestuurlijk onvermogen.

De grootste verliezer is de politiek in het Westland met dank aan diezelfde CDA, GBW, LPF, VVD. De burger hoeft voor inspraak en participatie niet op deze partijen te rekenen. Van hen mag je alleen meepraten wanneer dat resulteert in een uitkomst in de door hen gewenste richting. Deze politici willen de beslissingen uitstellen tot de achterkamertjes van de nieuwe collegeformatie. Dat er na de verkiezingen niet veel verandert, de verhoudingen ongeveer gelijk blijven en dat de aardappel net zo heet zal blijken, deert hen blijkbaar niet. Laffe politici waarbij ik me nog het meest verbaas over de collegepartijen, die hun eigen wethouder zo hard laten vallen.

Vanzelf zijn de strandtenthouders verliezers, er gebeurt dit seizoen niets aan een aanspreekpunt bij de gemeente, verruiming van de vergunningen, aan de parkeerterreinen, aan toezicht. Eer dat er maatregelen en uitwerking bij het nieuwe college zijn geformuleerd, uitgewerkt en handen en voeten gaan krijgen is het komend strandseizoen al weer voorbij.  De discussie wordt er vast niet minder op. De frustratie zal toenemen en dat hebben de strandtenthouders te danken aan diegenen die nu denken het onderste uit de kan te kunnen halen.

Eigenlijk is zelfs de huisjesbouwer verliezer. Hij kan er nog vele uren insteken, maar de Heijenaars willen echt geen rij huisjes op hun strand, geen 200, geen 100, geen 54, geeneen. Hij heeft het nog niet door, en zijn politieke souffleurs ook niet. Zijn aanhang in de raad, nu GBW en LPF, en vooruit wellicht VVD is na de verkiezingen niet veel meer dan de huidige 12 a 16 van de 39 zetels….

De natuur is door regelgeving goed beschermd, daar maak ik me eigenlijk nog de minste zorgen over. Die ontwikkelt gewoon verder, nee het is vooral het aanzien van de politiek in het Westland dat schade oploopt door politieke ritselaars, die zo opzichtig geen knopen durven door te hakken.

Ik plaats nog een blog over de Kustvisie. Dat is een groeiende reeks verwijzingen (links) naar de berichtgeving hierover. Ik kijk uit naar de diverse commentaren en opmerkingen.

Kustvisie (6) participatie

Je zal maar Heijenaar zijn. Je verwoordt dat in een aantal bijeenkomsten waarin ze je vragen te dromen over jou toekomst met de kust.

Doe mee, we houden rekening met jou mening moedigen ze  je aan. Twee keer kom je naar het gemeentehuis in ’s-Gravenzande. Vul je briefjes in, doe je mee. Participatie heet dat.

Tenminste 95% van de mensen in Ter Heijde is tegen strandhuisjes voor enkele rijke investeerders van buiten Westland.

De ondernemer van de strandhuisjes is voor. De vier strandtenthouders zijn ook voor. Het is hun brood dat snap ik wel.

En hoe eindigt die droom: inderdaad in een nachtmerrie. Neem nu die raadsleden die nu roepen dat je je Westlandse stem moet terugpakken.
Ze vragen je mening, zijn diep teleurgesteld wanneer dat niet in hun  kraam van pas komt. LPF, GBW en VVD vinden de uitkomst van het participatietraject niet wat ze willen horen. Alle meningen worden voor kennisgeving aangenomen. De partijen bepalen straks zelf wel hoe nu verder.

Het CDA vaart een eigen koers. Het CDA stemt deze raadsvergadering uiteindelijk zelfs tegen hun eigen standpunt. In een volgend blog meer over die koers, het amateurisme en de verliezers.

Kustvisie (5) moties in de raad

Dinsdag 20 februari staat de Kustvisie op de agenda van de raad.
De vooraf bekende moties zijn:

Motie 1 CDA betreft gratis parkeren.
Uit de inspraak kwam naar voren dat het parkeren betere geregeld moet worden, beter aangekleed en ingericht. Juist door betaald te parkeren is er een parkeerwachter, die het terrein pacht en verantwoordelijkheid neemt. Een groot voordeel voor veel Westlanders is dat het strand momenteel het hele seizoen na 18.00 u gratis toegankelijk is.
Ook voor de strandondernemers is veiligheid en goede toegankelijkheid van belang.
De meeste betalende bezoekers komen van buiten Westland, die zijn gewoon gewend te betalen voor het parkeren. In Rotterdam betaal je overigens aanzienlijk meer voor je auto bij een dagje Blijdorp of een vergelijkbaar evenement.
Volgens deze motie worden zelfs problemen in de nieuw aan te leggen wijken in Monster opgelost wanneer het parkeren aan het strand gratis is. De parkeervergunning in Ter Heijde voor de bewoners wordt niet meegenomen in de motie. Meest beroerd vind ik dat deze uitspraak het hele inspraak traject gewoon aan de laars lapt.

Motie 2 Van WV, GroenLinks, D66 is een motie die wordt ingediend wanneer de kustvisie niet wordt aangenomen om dan de situatie langs de kust te bevriezen zodat er niet tussendoor niet onverhoeds (bouw) activiteiten plaatsvinden.

Motie 3 van WV, GroenLinks en D66 wordt eveneens ingediend wanneer de kustvisie niet wordt aangenomen. In ieder geval willen partijen dan ook na de verkiezingen als uitgangspunt hanteren dat er geen strandhuisjes komen. Interessant wie deze motie ondersteunen en wie (waarom) niet.

Motie 4 door WV ingediend gratis parkeren dan ook gratis parkeervergunningen in Ter Heijde…

Motie 5 door WV wil een traject op te zetten zodat duidelijk wordt wat het beste is: betalend of niet betalend parkeren in de zomermaanden langs de kust en totdat de resultaten bekend zijn, het huidige systeem handhaven.

Motie 6 door CDA beoogt (wanneer er geen kustvisie wordt vastgesteld,) de DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) met de ondernemer op te zeggen  zodat helder is dat deze ondernemer geen (winst) verwachtingen behoeft te hebben mbt het ontwikkelen van strandhuisjes. Deze motie kan later vast in elkaar worden geschoven met een andere motie.

De raad een beetje kennende komt er vanavond nog wel wat bij… Later meer.

Kustvisie (4) het raadsvoorstel

Dinsdag 20 februari staat de Kustvisie op de agenda van de raad.
Het voorstel is het resultaat van een uitgebreid inspraaktraject waar veel mensen bij betrokken zijn geweest nu vast te stellen en verder te gaan met een uitwerkingsplan. In die uitwerkingsplannen moeten de belangrijkste knelpunten overigens nog aan de orde komen.

De belangen voor ondernemers zijn natuurlijk groot, hun dagelijks boord, hun investering. Sommigen willen er geen concurrentie bij, anderen willen maximale ruimte en wanneer er nog zaken in een uitwerkingsplan moeten volgen, roepen zij nu al vast dat er niet naar hen is geluisterd. Probleem is dat de verschillende ondernemers, verschillende belangen hebben.

In de visie staan zes beslispunten:

 1. Geen strandhuisjes, bij Ter Heijde, daar is 99% van de Heijenaars het mee eens. Ook verder geen heikel punt behalve voor die enkele ondernemer die groot geld ziet in dit project;
 2. Het aantal strandpaviljoens blijft of eigenlijk wordt er iets uitgebreid doordat een bestaande ondernemer een ruimere vergunning krijgt;
 3. Daarbij mag er op ieder slag een ondernemer jaarrond actief zijn. Het lijkt me nog een hele onderneming om dat rond te krijgen met het beperkte strandbezoek in herfst en winter, in ieder geval is dat een duidelijke verruiming van de situatie;
 4. Onderzoek naar de haalbaarheid van het doortrekken van het fietspad in de duinen bij Ter Heijde, dwars door het smalste stukje duinen, wat bovendien gecompenseerd zal moeten worden;
 5. Verbeteren strandslagen tbv recreatie;
 6. Verbeteren parkeerplaatsen tbv recreatie.

Alle details komen in uitwerkingsplannen.

Het voorstel is dus eigenlijk gericht op veel meer recreatie, met uitzondering van de strandhuisjes.
In een apart blog bespreek ik de moties en amendementen op dit voorstel. Hieronder kan je in een enkele polls kiezen voor de door jou gewenste opties:

Wel of geen strandhuisjes

 • Geen strandhuisjes (100%, 2 Stemmen)
 • Strandhuisjes bij Ter Heijde (0%, 0 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 2

Laden ... Laden ...

Wel of niet: Permanente Paviljoens bij de grote strandslagen

 • Niet meer dan nu dus eentje (0%, 0 Stemmen)
 • Bij ieder slag eentje maar wel eisen aan kwaliteit (0%, 0 Stemmen)
 • Geen maximum stellen (0%, 0 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 0

Laden ... Laden ...

Wel of niet gratis parkeren?

 • overal gratis parkeren (0%, 0 Stemmen)
 • Overal betaald parkeren (0%, 0 Stemmen)
 • Ter Heijde en monster gratis vlugtenburg en beukel betaald parkeren (0%, 0 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 0

Laden ... Laden ...

 

 

Vrijheid van onderwijs

consequent
Een van de opmerkelijke zaken in de Nederlandse geschiedenis is dat de liberaal Thorbecke aan de basis heeft gestaan van de vrijheid van onderwijs. Misschien dat hetzelfde liberale gevoel ook maakt dat ik niet heel geharnast in dit debat zit. Wanneer Westland Verstandig beweert dat er niet voldoende Moslims in Westland wonen om voor een Islamitische School te kunnen zijn, of wanneer LPF gewoon tegen een school is vanwege integratie betwijfel ik hun argumentatie. Ik zou liefst zien dat de vrijheid van onderwijs niet op godsdienst maar vooral op onderwijsvorm wordt ingezet. Maar zolang dat niet het geval is dient de overheid tenminste consequent te zijn.

regels
Als kind bezocht ik Christelijke scholen, mijn kinderen gaan naar het openbaar en algemeen bijzonder onderwijs. Kortom vrijheid van onderwijs is hardstikke belangrijk. Geef ieder kind de mogelijkheid zich te ontwikkelen op de school waar hij of zij zich het best/veiligst voelt. Afgedwongen eenvormigheid helpt daarbij niet, dat voedt vooral wantrouwen. Daarom vind ik het goed dat de Raad van State het besluit van toen staatssecretaris Dekker van Onderwijs onafhankelijk weegt en kijkt of de regels goed zijn toegepast.

wie betaalt bepaalt
Omdat de overheid het onderwijs betaalt, is het logisch dat die overheid eisen stelt met betrekking tot de kwantiteit (aantal leerlingen) en de kwaliteit van het onderwijs. Natuurlijk moet ook de school ook onze wet en regelgeving volgen. Om maar een voorbeeld te noemen, een school kan haar personeel niet discrimineren op basis van seksuele geaardheid. Maar de overheid kan het zich niet veroorloven alles te bepalen.

koepels of eenpitters
Daarmee vind ik dat de overheid zich niet inhoudelijk met het onderwijs moet bemoeien. Scheiding van kerk en staat, geen staatstoezicht op scholen. In het Westland zijn er meerdere onderwijskoepels met meerdere scholen. Er zijn ook zogenaamde eenpitters: scholen die zelfstandig uitstekend opereren. Ik noem hier bijvoorbeeld de school op reformatorische grondslag Eben Haezer school in ’s-Gravenzande of de Montessorischool in Monster.

onderscheid
Is het argument dat gemengde scholen voor betere integratie zorgen een reden om van deze lijn af te wijken? Als dat al zo is, dan nog is dat geen doorslaggevend argument zolang scholen zich op basis van religie mogen onderscheiden. Evenzo is het dubieus het aantal leerlingen politiek aanleiding te laten zijn om een school op voorhand te weigeren, ik betwijfel of dat zo “Verstandig”is. Juist die weging moet je zo zuiver mogelijk, dus niet politiek doen.

Debat aankondiging

Komende week twee debatten:

Gemeenteraad dinsdag 20 februari, 19.00u

Locatie gemeentehuis verdilaan Naaldwijk

Belangrijke thema’s:

– Kustvisie

– Bestemmingsplan Rijnvaart

Vervolgens roze debat met COC Haaglanden

22-02-2018, 19.30 u, Nederland3

Lange Spruit 84

Wateringen

 

Debat Seniorenraad (2)

Openbaar vervoer 2.0
Het debat over het openbaar vervoer liep al bijna dood toen door Ulbe Spaans een interessante optie werd opgeworpen:

In de metropoolregio overleven alleen de sterke lijnen met veel passagiers. Slecht nieuws voor kleine kernen.
Betekent steeds meer isolement.
Kunnen we in het Westland niet zelf een vervoerssysteem opzetten. Een uitwerking van het plusbus initiatief, een soort buurthuis met shuttle waarmee kleinschalig vervoer opgezet kan worden, speciaal voor senioren, maar ook vele andere gebruikers wensen vervoer naar omliggende centra.
Deze gedachte past bij het eerder door GroenLinks bepleitte railvervoer. Kleine bussen, semi taxivervoer naar de ov haltes, de winkelcentra en de ouderencomplexen. Gebruik maken van de westlandpas om mensen te laten reizen.
GroenLinks vindt het interessante opties om nader uit te werken voor een beter en duurzamer Westland.

Debat Seniorenraad (1)

Politiek debat
Alle politici (op een na) presenteerden zich binnen 30 seconden.
Vervolgens werden verschillende stellingen besproken per tweetal. Andere  politici konden reageren, en waren er vragen van de zaal, steeds  aan een van de politici. Deze formule leidt niet tot veel debat.
Iedereen kon keurig zijn of haar zinnen afmaken en er waren nauwelijks interrupties. Het was dan ook heel braaf.

partijen
Eigenlijk was er weinig nieuws. Peter Duijsens verwijt verbeten in het debat het CDA lucht te verplaatsen, maar wanneer de gespreksleider hem vraagt echt concreet te worden lukt dat niet.
LPF komt meerdere keren terug op kangaroo woonvormen.
GBW vindt dat het tijd is om de beurs te trekken voor ouderen.
Sander van de VVD is Westlands nuchter en kort.
CU/SGP komt met een verrassend kundige Willy de Soete-van der Hout.
Nico de Gier (PvdA) heeft enkele aansprekende anekdotes vanuit zijn eigen ervaringen.
Benjamin Hofland biedt namens D66 meerdere keren het redelijk alternatief.
Tenslotte heeft Ulbe Spaans de cijfers bij de hand en geeft to-the point de problemen aan.

opvallend
Voor mij het meest opvallend was de LPF met het standpunt dat we voor de huisvesting niet in regio verband afspraken moeten maken.
De stad is een bedreiging voor onze woningmarkt. Dave van Koppen vindt dat we in het Westland vooral zelf onze eigen huisvestingsboontjes moeten doppen en dat we wel los zouden kunnen van de regio. Meneer vergeet gemakshalve dat er in het Westland nauwelijks goedkope huisvesting is te vinden. De meeste partijen willen onvoldoende nieuwe sociale woningbouw. Niet voor onze jongeren, niet voor de Westlandse  arbeidsmigranten, niet voor mensen die door scheiding alternatieve huisvesting nodig hebben. Dat soort menselijke problematiek mag de stad oplossen. Vreemde NIMBY politicus al is hij niet de enige… Stel dat de stad dezelfde filosofie er op nahoudt. Dat Westland al zijn arbeiders zelf moet huisvesten…